Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd Prasy 23.08

Amerykański Lycos chce kupić część Interii

RZECZPOSPOLITA Związek Powiatów Polskich chce, żeby w małych miejscowościach, obok budek telefonicznych, pojawiły się niewielkie punkty z publicznym dostępem do Internetu. Samorządowcy chcą także, żeby mieszkańcy mieli możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet. s. A4.

Chemiskór zamierza stworzyć grupę medialną i zmienić nazwę na 4Media. Plany rozwoju przewidują poważne inwestycje w prasę (przede wszystkim bezpłatną), lokalne rozgłośnie radiowe i Internet. Na inwestycje przeznaczy się środki m.in. z najbliższych emisji akcji i obligacje. Spółka chce zainwestować w media 10 mln zł do końca I kw. 2001 r. Sprzeda się natomiast garbarnie oraz dwie spółki zależne, do których przeniesiono działalność chemiczną. s. B2.

Apexim pozyska zagranicznego inwestora branżowego i zacznie przynosić zyski w 2001 r. Inwestor obejmie nową emisję akcji oraz odkupi część udziałów od poprzedniego prezesa spółki Andrzeja Rybkowskiego (największego akcjonariusza). Firmę czeka także intensywna restrukturyzacja, polegająca na obniżeniu kosztów działalności i rozwoju usług zapewniających większą marżę. Będzie się to wiązało m.in. z ograniczeniem wpływów ze sprzedaży sprzętu. Apexim, jedna z najstarszych polskich firm informatycznych, w ostatnim półroczu wykazała stratę netto ok. 9,8 mln zł (zysk netto za 1999 r. wyniósł natomiast 86,1 mln zł). s. B2

GAZETA WYBORCZA Dostęp do Internetu przez telewizję satelitarną pojawi się w Polsce w październiku. Zaoferuje go Wizja TV, platforma cyfrowa należąca do United Pan-Europe Communications. Dostęp będzie świadczony poprzez satelitę, ale do korzystania z usługi niezbędny będzie komputer. Natomiast w grudniu klienci Polskiej Telewizji Kablowej (należącej do UPC) mają otrzymać dostęp do Internetu poprzez jej sieć. Spółka jednak nie podała ile nowa usługa będzie kosztowała za nowe usługi. s. 21

PULS BIZNESU Polskie Koleje Państwowe chcą otrzymać koncesję na UMTS. PKP zamierzają wystartować w przetargu razem z zagranicznym partnerem branżowym, który jednak na razie jeszcze nie prowadzi żadnej działalności w Polsce. Zagranicznemu partnerowi PKP chce zaoferować swoja rozbudowaną infrastrukturę (budynki, sieć światłowodową i energetyczną). Nic natomiast nie wiadomo na temat losów spółki NG Koleje Telekomunikacja, która formalnie dostała koncesję na usługi międzystrefowe, ale jej nie odebrała. Być może firma z niej z rezygnuje, ograniczając się tylko do transmisji danych. s. 3

Amerykański portal Lycos jest zainteresowany wejściem kapitałowym do Interii. Podobno złożył on już ofertę kupna części udziałów w polskim portalu, należącym do ComArchu i radia RMF FM. Obie strony jednak odmawiają komentarzy, choć właściciele Interii przyznają, że rozesłali oferty sprzedaży udziałów do czołowych światowych portali. s. 4.

FINANCIAL TIMES BBC chce zawrzeć umowę o współpracy z amerykańską firmą TH Lee Global Internet Managers. Amerykanie objęliby 13,5 procent udziałów w spółce Beeb Ventures, która zajmuje się elektroniczną sprzedażą produktów BBC. Wartość transakcji szacuje się na 240 mln funtów (358 mln dolarów). Celem współpracy jest rozwój i promocja serwisu Beeb.com, który sprzedaje produkty państwowej brytyjskiej grupy medialnej. Beeb.com działa od 1997 r.