Przegląd Prasy 22.09

Elektrim przejmuje Poland.com

GAZETA WYBORCZA Elektrim, w zamian za 9,8 mln dolarów w gotówce i aport wartości 6,5 mln dolarów, czyli m.in. usługi umożliwiające dostęp do portalu z różnych urządzeń, obejmie nowe akcje Poland.com, które dadzą mu 55-procentowy udział w akcjonariacie portalu. Resztę zatrzymają dotychczasowi udziałowcy, czyli grupa inwestycyjna MCI Management i wydawnictwo Vogel Publishing. Jeżeli do końca przyszłego roku liczba zarejestrowanych użytkowników Poland.com przekroczy 500 tys., Elektrim będzie mógł zwiększyć swój udzia.ł ( s.27)

PULS BIZNESU Federalna Komisja ds. Komunikacji prawdopodobnie wyda pozytywną opinię na temat fuzji Time Warner i America Online. Ostateczna decyzja należeć będzie jednak do Federalnej Komisji ds. Handlu i komisji Europejskiej. (10)

PRAWO I GOSPODARKA Portal medyczny ComputerLandu i Polskiej Grupy Farmaceutycznej może stać się ważnym źródłem wiedzy medycznej i profesjonalnej informacji. Internet ułatwia współpracę i poprawia efektywność działań uczestników rynku medyczno-farmaceutycznego. (s. 5)

Ahoj i Hoga uruchomiły wyszukiwarki nowej generacji. Ahoj korzysta z przeszukiwarki Google a Hoga z systemu NetSprint, zawierającego rozwiązania Google. Jedną z cech wyszukiwarek jest szybkość dostępu do rezultatów zapytań i wydajność systemu, jednak najważniejsza jest dokładność wyświetlanych rezultatów zapytania. Zapowiedzi autorów czekają teraz na konfrontacje z użytkownikami internetu. (s.5)

FINANCIAL TIME Niezależny brytyjski komisarz ds. nadzoru nad telekomunikacją stracił zaufanie przełożonych po tym, jak Komisja Europejska i Rząd Brytyjski zarzuciły mu, że jego postępowanie umożliwiło British Telecommunications opóźnienie rozwoju Internetu w Wielkiej Brytanii.