Przegląd Prasy 17.10

Informatyzacja ZUS kosztuje coraz więcej

RZECZPOSPOLITA Najwyższa Izba Kontroli jest zaniepokojona stałym wzrostem kosztów informatyzacji ZUS-u. Oczekuje przedstawienia szczegółowych planów dalszego finansowania przedsięwzięcia. (s.A3)

Informatycy ze Szwecji po rocznej pracy złamali 512 bitowy kod. Podobnego używa się do zabezpieczania transakcji zawieranych w Internecie. (s.A11)

Holenderski operator telekomunikacyjny KPN ogłosił emisję akcji i obligacji zamiennych. Środki uzyskane tą drogą wykorzysta na sfinansowanie inwestycji w UMTS (s.B4)

GAZETA WYBORCZA Projekt elektronicznej giełdy dla spółek z Europy Środkowo-Wschodniej Newex jest gotowy. (s.24)

W dodatku „Gazeta Komputer” o szansach rozwoju ekonomicznego jakie daje Internet. (s.5)

W dodatku „Logistyka” m.in. o wirtualnych giełdach, wdrażaniu systemów magazynowych i rozliczeniach finansowych przeprowadzanych poprzez Internet.

PULS BIZNESU Jeden z NFI być może stanie się inwestorem finansowym Interii. (s.3)

PKP poszukuje partnera do inwestowania w UMTS. (s.8)

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że sklepy internetowe nie powinny rezygnować z tradycyjnych placówek handlowych. (s.14)

PRAWO I GOSPODARKA Debiut Interii na giełdzie będzie decydującym czynnikiem postrzegania i wyceny krajowych spółek informatycznych. (s.5)

Polski przemysł zbrojeniowy realizuje program e-offsets, który ma pełnić rolę narzędzia marketingowego. (s.5)

PARKIET O 1 875 milionów złotych chce podwyższyć swój kapitał akcyjny Polkomtel. Środki te zostaną spożytkowane w trakcie procedury koncesyjnej na UMTS.

FINANCIAL TIMES Poniedziałkowa przecena akcji operatorów telefonii komórkowej może opóźnić publiczną ofertę akcji największego takiego operatora w Stanach Zjednoczonych - Verizon.