Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd Prasy 11.10

Większe zyski Yahoo!

RZECZPOSPOLITA Francuski Instytut Zarządzania (IFG) uruchomił edukacyjny serwer internetowy www.mba.edu.pl. Zawiera on bazę testów i krótkich studiów przypadku, pozwalającą na weryfikację wiedzy wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim absolwentom MBA. Serwer udostępnia także sporo narzędzi pomocnych przy studiach ekonomicznych. Testy są sprawdzane przez wykładowców i odsyłane pocztą elektroniczną. Na serwerze można także znaleźć bazę kontaktów z absolwentami MBA. (s. D3)

GAZETA WYBORCZA Yahoo!, jeden z najstarszych i najpopularniejszych portali internetowych, osiągnął w ostatnim kwartale lepsze wyniki niż przewidywali analitycy. Zysk netto wyniósł 47,7 mln dolarów (rok temu 11,1 mln dolarów). Przychody firmy wyniosły 295,6 mln dolarów. We wrześniu serwis odwiedzało 780 milionów osób dziennie. (s. 25)

PRAWO I GOSPODARKA Duży fundusz inwestycyjny, działający na polskim rynku (którego nazwy nie ujawniono), prawdopodobnie kupi Billbird.pl, spółkę należącą do Internet Investment Fund. Firma ma obsługiwać płatności klientów przez Internet. Jak powiedziała Paula Rettinger z IIF, Billbird.pl jest gotów do rozpoczęcia działalności na szeroką skalę. Obecnie korzysta z niego kilkudziesięciu pracowników firmy. (s. 5)

PULS BIZNESU Internetowy Dom Maklerski WoodStock do końca tego roku przeznaczy na kampanię reklamową swoich usług 3,6 mln złotych. Swoją grupę docelową WoodStock szacuje na 300 tysięcy osób. (s. 14)

FINANCIAL TIMES IBM zainwestuje 5 mld dolarów w produkcję procesorów. Pieniądze pójdą na unowocześnienie starych i budowę nowych fabryk na całym świecie. 2,5 mld dolarów będzie kosztowała budowa najnowocześniejszego zakładu w stanie Nowy Jork, w którym produkcja ruszy prawdopodobnie w połowie 2002 r.

WALL STREET JOURNAL Producent mikropocesorów Intel zamierza zainwestować 20 milionów dolarów w Europie w stworzenie internetowego rynku nośników audio i wideo.

Lucent Technologies obniża prognozy przychodów w czwartym kwartale tego roku (miały wynieść 9,4 milirda dolarów). Być może w tym tygodniu będzie zmuszony również zweryfikować przewidywania wyników w 2001 roku. Przyczyny tych niepowodzeń, to zbyt agresywne zaangażowanie się w finansowanie telekomunikacyjnych start-upów i gorsza niż przewidywano sprzedaż produktów dla tradycyjnej telefonii.