Przegląd Prasy 06.10.

Optimus i Commerce One stworzą w Polsce system internetowych giełd.

GAZETA WYBORCZA W sojuszu z amerykańską spółką Commerce One, chce stworzyć w Polsce część światowego systemu internetowych giełd. Liczy, że od razu do jego przedsięwzięcia przystąpi około 30 dużych firm. Porozumienie w tej sprawie, o wartości 7,5 mln dolarów, Optimus podpisał z Commerce One kilka dni temu. W zamian amerykańska firma dała nowosądeckiej spółce licencję na stworzenie w Polsce tzw. platformy technologicznej. (s.32)

PULS BIZNESU Po Netii również stowarzyszenie Niezależny Operator Międzystrefowy zwrócił się do ministra łączności z wnioskiem o arbitraż w negocjacjach z TP SA. Chodzi o umowę o współpracy między tymi spółkami, bez której operatorzy nie mogą uruchomić działalności. „Odbyliśmy podsumowujące spotkanie z przedstawicielami TP SA i sytuacja nie wygląda dobrze. Skończyło się tak naprawdę na spisaniu protokołu rozbieżności, zamiast umowy o współpracy” - powiedział Piotr Ogiński, prezes Tel-Energo, jednej ze spółek tworzącej NOM. (s.7)

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor we współpracy z AIG Poland przygotowała serwis „Ubezpiecz się”, który można znaleźć na portalu Internetia.pl Zainteresowani mogą na razie ubezpieczyć się na wypadek pobytu w szpitalu. Internetowy serwis zawiera informacje o warunkach zawarcia umowy oraz skrypt do obliczania wysokości składki, uzależnionej od wariantu ubezpieczenia. (s. 23)

PRAWO i GOSPODARKA Po raz kolejny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał TPSA zaniechanie praktyk monopolistycznych. Wszczął ponadto przeciwko spółce postępowanie, w wyniku którego może nałożyć na nią karę za niewykonanie decyzji Urzędu z dnia 22 lipca 1998. W decyzji tej zakazał spółce utrzymywania nieuzasadnionych kosztami wysokich opłat za usługi telekomunikacyjne. (s.8)

WALL STREET JOURNAL – Hiszpański operator telekomunikacyjny Telefonica potwierdził, że jest w trakcie prowadzenia rozmów z Motorolą dotyczących przejęcia jej oddziałów telefonii komórkowej w sześciu państwach: Litwie, Izraelu, Brazylii, Hondurasie, Republice Dominikany i Meksyku.