Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przegląd Prasy 02.11

ComArch obniża prognozy zysku.

GAZETA WYBORCZA ComArch 2,5 - krotnie obniżył prognozy zysku na ten rok. Korektę spowodowała spadek zamówień na usługi informatyczne i wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, których brakuje na rynku. (s.22)

Arabscy hakerzy wypowiedzieli „internetową wojnę” Izraelowi, aby wspomóc Palestyńczyków. (s.8)

Wałbrzyska spółka Hesk otworzyła internetową hurtownię, za pośrednictwem której producenci ze wszystkich branż będą mogli zaoferować swoje towary. (s.21)

PULS BIZNESU Internet Investment Fund zamierza do końca roku pozyskać inwestora finansowego. Ma być nim zagraniczny fundusz VC, który pomoże w ekspansji poza granice Polski firm, które „wyklują się” w inkubatorze. Krakowski E-inkubator natomiast szykuje się do pełnego usamodzielnienia. (s.6)

Wedle badań IQS&Quant Group prowadzona przez TP S.A. kampania marketingowa pod hasłem „To ludzka rzecz pogadać” przyniosła efekty. Wzrosła liczba prowadzonych rozmów i średni czas ich trwania. (s.11)

Europejski Fundusz Leasingowy jako pierwszy w Polsce oferuje możliwość zawarcia umowy leasingowej za pośrednictwem Internetu. (s.18)

PRAWO I GOSPODARKA Według badań Krajowej Izby Gospodarczej nowoczesne firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw traktują Internet jako podstawowe źródło informacji. (s.6)

Europay, jedna z największych organizacji wydawców kart płatniczych, wdraża rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie znacznie wyższego stopnia bezpieczeństwa transakcjom zawieranym w Internecie. Być może przyczyni się to większego zainteresowania handlem elektronicznym. (s.12)

RZECZPOSPOLITA Dodatek „W sieci” a w nim m.in. o wyzwaniach jakie Nowa Gospodarka stawia przez polskim prawem, szybkim dostępie do Internetu w Polsce, pierwszym polskim serwisie księgowym, kłopotach kadrowych firm IT w Stanach Zjednoczonych.

PARKIET Polskie Państwowe Wydawnictwo Kartograficzne zamierza poszerzyć katalog swoich produktów (m.in. o wydawnictwa elektroniczne) i sposobów dystrybucji (poprzez Internet, w tym poprzez portale turystyczne).

FINACIAL TIMES Możliwość wszczęcia przez holenderskie i austriackie władze dochodzeń w sprawie przetargów na UMTS, zintensyfikowały podobne żądania w innych krajach. Niewykluczone, że Komisja Europejska zechce zbadać powiązania między uczestnikami przetargów w różnych krajach Europy.

Sony ma podstawy prawne do zaskarżenia decyzji Komisji Europejskiej, co do podatkowej klasyfikacji konsoli gier Playstation2.

WALL STREET JOURNAL Nortel, jeden z największych na świecie producentów infrastruktury telekomunikacyjnej, ogłosił, że o ile tegoroczna prognoza zysku zostanie zrealizowana, o tyle w przyszłym roku może się to nie udać.