Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przedsiębiorcy pesymistyczni

Roczny indeks biznesu opracowywany przez Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych we wrześniu br. spadł do 58 punktów.

Miesiąc temu wartość indeksu wynosiła 60 punktów. Według przedstawicieli PKPP spadek ten spowodowany jest przede wszystkim gorszymi oczekiwaniami dotyczącymi dynamiki inwestycji. Przedsiębiorcy w PKPP sądzą, że wzrost gospodarczy nie jest stabilny.

Przedsiębiorcy oczekują, że do momentu przyjęcia przez Sejm budżetu na 2005 rok, nie należy spodziewać się dużego wzrostu inwestycji, choćby dlatego, że jeszcze nie wiadomo jaki będzie w przyszłym roku system fiskalny.

Indeks biznesu obliczany jest na podstawie prognoz ekonomistów, liczony jest w skali 100-punktowej, 50 punktów oznacza wzrost gospodarczy ok. 3-3,5% rocznie, poziom poniżej 25 punktów oznacza recesję, a powyżej 75 punktów - boom gospodarczy.