Providerzy zablokują dziecięcą pornografię

Trzej wielcy amerykańscy dostawcy Internetu - Verizon, Time Warner Cable i Sprint - zawarli porozumienie z prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork, Andrewem Cuomo. Na jego podstawie wspomniane firmy zablokują swoim klientom dostęp do witryn WWW i grup dyskusyjnych związanych z dziecięcą pornografią.

Ponadto firmy zgodziły się wpłacić 1,125 miliona dolarów na konto Centrum na Rzecz Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (NCMEC). Pieniądze mają zostać przeznaczone na walkę z dziecięcą pornografią.

Podczas jednego z tajnych śledztw biuro Cuomo zidentyfikowało 88 grup dyskusyjnych, na których znalazło się 11 390 zdjęć wykorzystywanych dzieci. Prokuratorzy opracowali specjalny 'kodeks', który pozwala identyfikować takie grupy i zorientować się, którzy dostawcy Internetu zapewniają dostęp do takich treści.

Na podstawie podpisanego porozumienia ISP zablokują dostęp do podobnych grup dyskusyjnych oraz do witryn, które znajdują się na "czarnej liście" NCMEC.