Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Providerzy pomogą urzędom

Brytyjscy dostawcy usług internetowych będą dostarczali państwowym instytucjom informacje o przeprowadzkach swoich klientów. Z taką inicjatywą wystąpił premier Tony Blair.

Jednym z celów projektu, który ma być realizowany od września, jest zmniejszenie kosztów działalności urzędów. Zakłada się, że providerzy są najlepiej zorientowanymi instytucjami w sprawie miejsca zamieszkania klientów, z którymi muszą na bieżąco utrzymywać korespondencję. Przedstawiciel rządu z góry odrzucił oskarżenia, jakoby państwo chciało ustanowić nadzór nad obywatelami (w Wielkiej Brytanii nie ma procedur meldunkowych). Poinformowano, że współpraca z providerami będzie ściśle dobrowolna, a jej celem jest jedynie dobro mieszkańców Wysp.

Tymczasem w ubiegłym tygodniu brytyjski resort spraw wewnętrznych zapowiedział wdrożenie nowej komputerowej bazy danych przestępców. Będzie ona zawierała tak szczegółowe dane, jak: cechy charakteru, skłonność do nałogów, opis znajomości, wykształcenie oraz inne detale, pozwalające oszacować ewentualne zachowania skazanego w przyszłości.

System OASys (Offender Assessment System) będzie wykorzystywany przez sędziów, którym ma pomóc w ocenie możliwości ponownego popełnienia przestępstwa i wydaniu bardziej adekwatnego wyroku. Na razie system ma być testowany w 17 zakładach karnych. W razie powodzenia zostanie wdrożony w całym kraju w przyszłym roku.