Prosument, czyli aktywny konsument

Dzięki kampaniom aktywizującym klienta marka może dużo zyskać. Na przykład konkursy, w których ma szansę on coś stworzyć, pokazać i zaangażować swoją kreatywność mogą mieć bezpośrednie przełożenie na poprawę wizerunku marki. Klienci, którzy biorą udział w tego typu wydarzeniach przestają być biernymi konsumentami, poprzez komunikację z marką i innymi konsumentami, wpływają na kształt ostatecznego produktu i decyzje zakupowe innych. Z konsumentów przeradzają się w prosumentów. Kim więc jest prosument?

Prosument, to termin wprowadzony pod koniec lat 70 przez Aliva Tofflera, pisarza i futurystę. Prosument to ktoś więcej niż konsument. To osoba, która ma szeroką wiedzę o produktach i usługach związanych z ulubioną marką i tą wiedzę przekazuje innym. To ktoś, kto chce mieć udział w aktywnym tworzeniu produktów i usług marki i ma większą świadomość przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Innymi słowy prosument to aktywny konsument, który nie jest tylko biernym odbiorcą materiałów reklamowych.

Oczywiście w dobie mediów interaktywnych prosumentów przybywa. Prosumentami można nazwać tych którzy piszą opinie o produktach i usługach na blogach, zamieszczają przerobione wersje reklam w serwisach takich YouTube, czy za pomocą programów graficznych przetwarzają reklamy ulubionych - bądź też - znienawidzonych marek.

Prosument może zadziałać jak najlepszy ambasador marki, który swoim entuzjazmem i rzetelną wiedzą zachęci innych - w końcu będą oni bardziej ufać prywatnej osobie, niż odbieranej często jako "zbyt nachalna" reklamie. Prosument mMoże być też jej największą zmorą, zmasowany atak na markę, może zniszczyć budowaną przez lata reputację.

Specjaliści od marketingu powinni więc robić wszystko aby pozytywnie wykorzystać potencjał tej wąskiej, ale wpływowej grupy osób. Bo, choć według różnych szacunków prosumenci stanowią od kilku do kilkunastu procent klientów, to ich decyzje zakupowe mają wpływ na decyzje innych. Według ostatnich badań firmy Gemius, 82% internautów spotkało się z opiniami innych użytkowników na temat marek, produktów i usług, które kupili lub o których słyszeli. Aż 67 % internautów trafia na opinie na temat produktów w momencie planowania zakupu, a ponad połowa badanych osób, które spotkały się z takimi opiniami uznała, że informacje te są pomocne w podjęciu decyzji zakupowej.

W jaki sposób dotrzeć do prosumenta? Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć na dwudniowej konferencji 2nd Marketing Meeting, która odbędzie się 31 stycznia - 1 lutego w Spale.

Strona konferencji: http://www.interactivemarketingmeeting.pl/