"Prosumenci" - aktywni konsumenci w internecie

"Prosument" należy do najwyższej kadry zarządzającej. Wierzy w moc reklamy, lecz sam aktywnie podejmuje decyzje zakupowe. Internet jest najważniejszym źródłem informacji dla 57% "prosumentów".

"Prosumenci" to najwyższa kadra zarządzająca. Osoby takie są otwarte na nowe technologie i wykorzystują je, by lepiej korzystać z możliwości, jakie daje rynek. Na ich decyzje mały wpływ mają starania handlowców i producentów. Starają się samodzielnie podejmować konsumenckie decyzje w swoim życiu.

Równocześnie aż 80% z nich wierzy, że reklamy i marketing mają duży wpływ na sposób postrzegania firmy, w jakiej pracują. 69% pracowników niższego szczebla zarządzającego podziela tę opinię. Aż 68% "prosumentów" jest przekonanych, że reklamy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż produktów. Dla branży reklamowej to pozytywny znak, zważywszy, że to właśnie "prosumenci" podejmują strategiczne decyzje w firmach, w jakich pracują.

Z drugiej strony, respondenci zapytani o kampanię przeprowadzone przez zewnętrzne agencje reklamowe dla ich firm, przyznali im 40% skuteczności. Jest tak, ponieważ zewnętrzne agencje uważane są przez "prosumentów" za słabo zorientowane w działalności ich firm. Oferują kampanie pomysłowe, które niekoniecznie przekładają się na wzrost sprzedaży produktów firmy.

Internet jest zdecydowanie najlepszym sposobem dotarcia do "prosumentów". Dla 57% z nich jest najważniejszym źródłem informacji, w szczególności informacji finansowych i gospodarczych, w porównaniu do 47% osób należących do niższej kadry zarządzającej. Aż 83% z nich korzysta z bankowości internetowej by opłacić swoje rachunki czy sprawdzić stan konta.

Wyniki badania Euro RSCG Worlwide oraz magazynu Forbes oparte są na odpowiedziach 7839 "prosumentów", głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Niemiec, Meksyku, Chin i Japonii. 15% z badanych to prezesi, 12% dyrektorzy generalni, 11% dyrektorzy zarządzający. Kandydaci do badania zostali wyselekcjonowani przez magazyn Forbes. Ankiety przesłano na elektroniczne skrzynki pocztowe.