Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

"Prosumenci" - aktywni konsumenci w internecie

"Prosument" należy do najwyższej kadry zarządzającej. Wierzy w moc reklamy, lecz sam aktywnie podejmuje decyzje zakupowe. Internet jest najważniejszym źródłem informacji dla 57% "prosumentów".

"Prosumenci" to najwyższa kadra zarządzająca. Osoby takie są otwarte na nowe technologie i wykorzystują je, by lepiej korzystać z możliwości, jakie daje rynek. Na ich decyzje mały wpływ mają starania handlowców i producentów. Starają się samodzielnie podejmować konsumenckie decyzje w swoim życiu.

Równocześnie aż 80% z nich wierzy, że reklamy i marketing mają duży wpływ na sposób postrzegania firmy, w jakiej pracują. 69% pracowników niższego szczebla zarządzającego podziela tę opinię. Aż 68% "prosumentów" jest przekonanych, że reklamy mają bezpośredni wpływ na sprzedaż produktów. Dla branży reklamowej to pozytywny znak, zważywszy, że to właśnie "prosumenci" podejmują strategiczne decyzje w firmach, w jakich pracują.

Z drugiej strony, respondenci zapytani o kampanię przeprowadzone przez zewnętrzne agencje reklamowe dla ich firm, przyznali im 40% skuteczności. Jest tak, ponieważ zewnętrzne agencje uważane są przez "prosumentów" za słabo zorientowane w działalności ich firm. Oferują kampanie pomysłowe, które niekoniecznie przekładają się na wzrost sprzedaży produktów firmy.

Internet jest zdecydowanie najlepszym sposobem dotarcia do "prosumentów". Dla 57% z nich jest najważniejszym źródłem informacji, w szczególności informacji finansowych i gospodarczych, w porównaniu do 47% osób należących do niższej kadry zarządzającej. Aż 83% z nich korzysta z bankowości internetowej by opłacić swoje rachunki czy sprawdzić stan konta.

Wyniki badania Euro RSCG Worlwide oraz magazynu Forbes oparte są na odpowiedziach 7839 "prosumentów", głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Niemiec, Meksyku, Chin i Japonii. 15% z badanych to prezesi, 12% dyrektorzy generalni, 11% dyrektorzy zarządzający. Kandydaci do badania zostali wyselekcjonowani przez magazyn Forbes. Ankiety przesłano na elektroniczne skrzynki pocztowe.