Promocja na SMS-y

W ramach promocji, Bankier.pl wysyła wiadomości gospodarcze i giełdowe w krótkich wiadomościach tekstowych na telefony komórkowe za złotówkę. Serwis wprowadził także system alertów, powiadamiających o publikacji w portalu informacji z interesującej użytkownika dziedziny.

Usługa Bankier SMS działa od stycznia 2002 i oferowana jest w wariantach na żądanie lub w abonamencie. Po półroczu, największym zainteresowaniem cieszą się dostarczane w ten sposób informacjami na temat kursów walut i akcji oraz kontraktów futures. W ramach promocji, usługa jest obecnie oferowana za złotówkę netto, niezależnie od rodzaju.

Wprowadzony został również nowy pakiet usług, który obejmuje „alerty” o pojawieniu się na Bankier.pl wiadomości lub komentarza ze szczególnie interesującego użytkownika działu. Użytkownicy mogą zamówić alert na informacje o wybranym banku, akcjach, walutach lub innych walorach. Przeszukiwanie obejmuje informacje i komunikaty Ministerstwa Finansów, biur maklerskich, artykuły i komentarze giełdowe Bankiera.pl a także wiadomości licencjonowane przez PAP, Reuters, czy IAR.

W ramach Bankier SMS dostarczane są także najważniejsze aktualności, wiadomości o wybranej spółce, komentarze analityków, notowania i oferty kupna/sprzedaży w czasie rzeczywistym akcji, walut, futures, polskich i zagranicznych indeksów giełdowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, alarmy cenowe a także dane na temat notowań i składu swojego portfela inwestycyjnego. System umożliwia także otrzymywanie sygnałów analizy technicznej oraz sygnałów systemu inwestycyjnego dla kontraktów futures FW20.