Prokomowi bliżej z TP S.A.

Po zakończeniu realizacji głównej części umowy z ZUS największym klientem Prokomu może zostać Telekomunikacja Polska, dzisiejszy numer dwa w portfelu gdyńskiej spółki. Dotąd Prokom był dla TP S.A jedynie dostawcą usług informatycznych. Teraz stał się partnerem we wspólnych przedsięwzięciach.

Po zakończeniu realizacji głównej części umowy z ZUS największym klientem Prokomu może zostać Telekomunikacja Polska, dzisiejszy numer dwa w portfelu gdyńskiej spółki. Dotąd Prokom był dla TP S.A jedynie dostawcą usług informatycznych. Teraz stał się partnerem we wspólnych przedsięwzięciach.

Do połowy roku #Prokom# zostanie udziałowcem platformy handlu elektronicznego #Marketplanet#, którego jedynym właścicielem jest teraz narodowy operator telekomunikacyjny. Prezes #Prokomu Internet# Jacek Duch liczy na to, że partnerzy jego spółki docenią wszechstronność #Marketplanet#, który nie ma ściśle określonego profilu.

Kolejnym projektem internetowym #Prokomu# będzie #Internetowe Centrum Danych#. Nowy projekt ma zostać uruchomiony do połowy roku; centrum będzie świadczyć usługi Application Service Provider (udostępnienie oprogramowania przez Sieć). W tym wypadku partnerami #Prokomu# mają być z kolei zależna od #TP S.A.# spółka #TP Internet# i kanadyjski #Nortel#.

Współpraca #Prokomu# i #Telekomunikacji Polskiej# ma długą historię. Zaczęła się w 1993 r., gdy gdyński integrator przystąpił do wdrażania systemu wspomagającego zarządzanie księgowością i rachunkowością #TP S.A.# W 1999 r. #Prokom# zawarł z #TP S.A.# kolejne dwie umowy dotyczące wdrożonego już systemu. Pierwsza obejmowała zainstalowanie nowszej wersji oprogramowania, uwzględniającej zmiany w rachunkowości, zaś druga zabezpieczenie systemu przed problemem roku 2000. Łączna wartość obu kontraktów z 1999 r. wyniosła 259 mln zł. W 2000 r. strony zawarły następną umowę, rozszerzającą zakres świadczonych usług. Wyceniono ją na 207 mln zł. Nigdy nie potwierdzona plotka mówiła, że wpływ na pospieszne zawarcie kontraktu miała obawa, że po sprzedaży #TP S.A.# inwestorowi strategicznemu skończą się lukratywne zlecenia dla gdyńskiego integratora.

O dalekowzroczności #Prokomu# napisano już wiele. Wiadomo, że firma na długo wcześniej upatruje sobie kontrakt, który zamierza zdobyć, i aby osiągnąć cel, przygotowuje się przez wiele miesięcy. Taki scenariusz może powtórzyć się już wkrótce, gdy #Telekomunikacja Polska# ogłosi kolejny wielki przetarg. Tym razem stawką będzie zamówienie na ujednolicony system billingu. Dotychczas #TP S.A.# korzystała z trzech odrębnych systemów, których dostawcami są #ComArch#, #Altar# i #Wasko#. Faworytem informatyków #Telekomunikacji Polskiej# mogłaby okazać się firma #Spin#, która oferuje system SERAT. Aby wygrać przetarg, #Spin# musi jednak znaleźć partnera, który wdrożyłby system, a do tego celu #Prokom# jako partner narodowego telekomu, wydaje się być idealnym kandydatem. Takie rozwiązanie wygląda realnie, gdyż #Prokom#, któremu zależy na podpisaniu kolejnego wielkiego kontraktu na miarę umowy z #ZUS#, już zaczął czynić podchody pod zakup #Spina#. Firma Ryszarda Krauzego nie ma bowiem w swej grupie kapitałowej spółki tworzącej oprogramowania takie jak SERAT.

Menedżerowie #Prokomu# zdają sobie sprawę, że aby zarządzana przez nich spółka stała się idealnym partnerem dla #TP S.A.#, muszą zainwestować w nowe przedsięwzięcia. Ich determinacja staje się coraz bardziej widoczna w miarę jak perspektywy osiągnięcia wysokich zysków (w duecie z telekomem) stają się realne z uwagi na pojawienie się nowych technologii. „Jeśli chce się wykorzystywać infrastrukturę #TP S.A.#, to nasza współpraca wydaje się konieczna” – mówi Jacek Duch, prezes #Prokomu Internet# i członek zarządu #Prokom Software#. Jego zdaniem #Telekomunikacja Polska# do realizacji największych projektów potrzebuje odpowiednio silnego partnera, a #Prokom# to kryterium spełnia. Jacek Duch podkreśla też korzyści, jakie uzyskuje jego firma ze współpracy z #TP S.A.#. Bez współdziałania z operatorem – jak powiada - dużo trudniej byłoby zrealizować niektóre założenia umów z #ZUS# i #Wartą#.

#Prokom# planuje w najbliższym czasie uruchomienie następnych przedsięwzięć internetowych. Będą to kolejne platformy B2B, ale tym razem bardziej skierowane na konkretne branże. #Ce-market.com#, platformę handlową metali nieżelaznych, Prokom uruchomił już wspólnie z #Impexmetalem#. Teraz pojawić się mają inicjatywy adresowane do sektora chemicznego i logistyki.