Prokom wychodzi na prostą?

Do 67 mln zł spadł zysk grupy Prokomu w 2000 r. Wyniki za I kw. bieżącego roku zdają się wskazywać, że 2001 będzie lepszy.

Grupa Prokomu zanotowała w ub.r. skonsolidowaną sprzedaż o wartości 922 mln zł i skonsolidowany zysk netto w wysokości 67 mln zł. Rok wcześniej te wartości wynosiły odpowiednio 90 mln zł i 713 mln zł. Zysk operacyjny zmniejszył się w 2000 r. o 14% i wyniósł 107 mln zł. Niższe zyski przy zwiększonym o 29% przychodzie są wynikiem znacznego wzrostu kosztów: w porównaniu do 1999 r. wzrosły one aż o 41%.

Słabsze wyniki są spowodowane, podobnie jak przypadku większości firm sektora, rosnącą konkurencją na rynku, na którą nakłada się zmniejszony popyt. Firmy IT - z wyjątkiem ComArchu - bardzo nieznacznie poprawiły w 2000 r. wyniki z roku poprzedniego. Uzależnione od wąskiej grupy odbiorców firmy informatyczne dopiero w zeszłym roku zaczęły dywersyfikować źródła przychodów.

Nie inaczej wygląda sytuacja Prokomu, który bazował w poprzednich latach na niewielkiej ilości dużych i bardzo rentownych kontraktów, dla małej liczby klientów. W 1999 r. na czterech z nich przypadało 67% obrotu firmy. Do końca 2000 r. Prokom zmienił ten niekorzystny wskaźnik: na 5 największych klientów przypadło już tylko 54% obrotu.

Najważniejsi partnerzy Prokomu to TP S.A., Warta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i PZU. Na tych czterech klientów przypadło w I kw. br. 51% obrotów Prokomu. Z TP S.A. zawarł on umowy o łącznej wartości 52 mln zł, a z Wartą - o wartości 42 mln zł.

Mimo tego Prokom poniósł w I kw. br. 7,4 mln zł straty, chociaż wartość sprzedaży i zysk operacyjny wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ub.r. odpowiednio o 14% i 110%.

Analitycy Deutsche Banku twierdzą jednak, że straty w pierwszym kwartale były spowodowane przeszacowaniem udziałów w Softbanku, Strer-Projekcie i innych firmach. Z tego powodu Prokom musiał zaksięgować 42 mln zł straty. Gdyby nie to, gdyńska spółka wykazałaby w I kw. br. 29 mln zysku netto, czyli o 13% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Jednocześnie analitycy DB podkreślili wzrost zysku operacyjnego, dzięki zwiększeniu sprzedaży oprogramowania i zmniejszeniu sprzedaży sprzętu komputerowego (o niewielkiej marży) i podtrzymali rekomendację "kupuj" dla akcji Prokomu.

Już w kwietniu 2001 r. Prokom podpisał największy od 12 miesięcy kontrakt o wartości 56,5 mln zł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.