Prokom sprzedał Wirtualną Polskę!... Prokomowi

Sopocka spółka w ostatnim roboczym dniu zeszłego roku wyzbyła się formalnie wszystkich udziałów w spółkach internetowych.

Wartość tej „papierowej” transakcji to 61 mln zł. Za tę kwotę Prokom Software „sprzedał” swojej spółce zależnej – Prokom Internet – 18% udziałów w Wirtualnej Polsce (55 mln zł), 100% udziałów w Polished Group (1 mln zł), 51% udziałów w spółce Edison (4,2 mln zł), 96% w Internet Wizards (340 tys. zł) i 52% udziałów w Safe Computing (780 tys. zł).

Prokom Internet powstał w lutym zeszłego roku, aby koordynować internetową działalność swojej spółki-matki. Jedną z jego pierwszych transakcji było nabycie pakietu 15% udziałów w Wirtualnej Polsce od Centrum Nowych Technologii, jednak pozostałe udziały w portalu, należące do grupy Prokomu (w sumie grupa posiada 40% pakiet), miał w swoim posiadaniu bezpośrednio Prokom Software, podobnie jak akcje pozostałych spółek internetowej grupy. Transakcja z 30 grudnia 2000 r. zakończyła dziesięciomiesięczny proces wyodrębniania internetowych operacji sopockiego konglomeratu.

Jego przedsięwzięcia w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu rozwiązań informatycznych na potrzeby internetowego biznesu (bezpieczeństwo przesyłania danych, systemy EDI). Ponadto Prokom prowadzi za pośrednictwem swoich spółek dwa wortale: Stopklatka (filmowy) i Nuta (muzyczny) i rozpoczął kilka projektów w takich dziedzinach, jak ASP (Centra Przetwarzania Danych) i e-commerce (elektroniczna giełda metali - Ce-market.pl, Centrum Rejestracji Transakcji Internetowych).