Prokom skonsoliduje?

WZA Prokomu Software uchwaliło emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 200 mln zł.

Dwie trzecie wpływów z emisji będzie przeznaczone na inwestycje, a jedna trzecia na restrukturyzację zadłużenia firmy. Obligacje będą mogły zostać zamienione na 1,4 mln akcji, odpowiadające 9% kapitału po podwyższeniu. Emisję papierów, które prawdopodobnie zostaną uplasowane na rynkach w Londynie i Nowym Jorku, przygotowuje konsorcjum banków z PKO BP.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje część będzie przeznaczona na „wspólne projekty z TP SA”, reszta na zapowiadane już wcześniej przez przedstawicieli firmy działania konsolidacyjne na rynku polskim. Do końca br. mają zapaść decyzje w sprawie fuzji z Softbankiem i Ster-Projektem. Obecnie Prokom ma blisko 10% akcji Softbanku i udziały w Ster-Projekcie.

Tymczasem NWZA Softbanku zadecydowało w miniony piątek o zmianach w statucie, które mają utrudnić wrogie przejęcie spółki. W wyniku przegłosowanych zmian rada, a nie WZA, podejmuje m.in. decyzje o zmianie zarządu decyzją 2/3 głosów. Wzmocniono pozycję głównych akcjonariuszy - dwóch spośród trzech członków rady nadzorczej desygnuje obecnie Aleksander Lesz, prezes spółki, jako jedyny akcjonariuszy mający ponad 25% głosów na WZA.