Prokom przejmuje Safe Computing

Prokom Internet odkupił od osoby fizycznej dodatkowy pakiet udziałów w Safe Computing Sp. z o.o., stając się właścicielem 100% kapitału zakładowego spółki.

Jak informuje zarząd firmy, "transakcja jest kontynuacją strategii porządkowania aktywów grupy kapitałowej i ma na celu uzyskanie większej synergii działań prowadzonych przez wchodzące w jej skład spółki".

Safe Computing specjalizuje się w systemach bezpieczeństwa. Spółka usługi zabezpieczania sieci lokalnych i rozległych, wdraża technologie infrastruktury kluczy publicznych i systemy kart kryptograficznych.