Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom pozbywa się ce-market.com

Prokom Software, oraz spółka zależna integratora Prokom Internet zbyły całość posiadanych aktywów w ce-market.com. Nabywcą jest Impexmetal, który kupił 1,47 mln akcji za 14,7 tys. zł.

"Decyzja o sprzedaży powyższych akcji wynika z kontynuacji przez Prokom Software strategii zakładającej zbycie aktywów internetowych nie związanych z działalnością softwarową grupy. Wycena wartości udziałów stanowiących przedmiot transakcji nastąpiła w oparciu o analizę stanu finansowego spółki oraz prognozę kosztów niezbędnych do prowadzenia przez nią dalszej działalności" - napisał w komunikacie zarząd gdyńskiego integratora. Ce-market.com jest operatorem elektronicznej giełdy metali kolorowych, ogólnej giełdy B2B oraz branżowego portalu informacyjnego www.ce-market.com.

W grudniu 2003 r. Prokom Internet sprzedał TPI za 54 mln zł posiadane 21,57 proc. akcji Wirtualnej Polski. Również w grudniu firma pozbyła się 51 proc. udziałów w spółce www praca com prowadzącej serwis internetowy pracaonline.pl. W kolejce czekają: m.in. Stopklatka, Ad.net, Internet Wizards, TPG.