Prokom podpisał umowę z PZU

Prokom Software podpisał od dłuższego już czasu oczekiwany trzyletni aneks do umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Wartość umowy w pierwszym roku wyniesie ok. 58,3 mln zł.

Wczoraj (31 lipca) Prokom Software SA zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA aneks do umowy z 10 lutego 2000 r., dotyczący sprawowania opieki nad systemem informatycznym PZU przez okres 3 lat. Gwarantowane wynagrodzenie w pierwszym roku obowiązywania umowy nie przekroczy 58,3 mln zł.

W ramach zawartej umowy Prokom świadczyć będzie usługi opieki informatycznej polegające na bieżącym dostosowywaniu oprogramowania INSURER i FKX do zmieniających się potrzeb PZU, a także usługi opieki eksploatacyjnej zapewniające prawidłowość funkcjonowania systemów oraz sprawować będzie nadzór nad infrastrukturą techniczną w ponad 370 jednostkach organizacyjnych klienta.