Prokom negocjuje z PZU

Prokom Software i PZU do końca lipca mają zawrzeć nową umowę serwisową. Obecnie strony negocjują jej warunki. Prokom sprawuje opiekuję nad wdrożonym w PZU systemem ubezpieczeniowym INSURER, oprogramowaniem finansowo-księgowym FKX oraz infrastrukturą techniczną systemu (390 serwerów Unix, 390 lokalnych sieci).

Prokom Software podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA aneks do umowy z lutego 2000 r., przedłużający opiekę nad wdrożonym przez integratora Systemem Informatycznym PZU (SI PZU). Umowa obejmuje opiekę nad systemem ubezpieczeniowym INSURER, oprogramowaniem finansowo-księgowym FKX oraz infrastrukturą techniczną (390 serwerów Unix, 390 lokalnych sieci i 380 routerów). W PZU z systemu korzysta ok. 4 tys. użytkowników.

Dotychczas wsparcie techniczne dla PZU ze strony Prokomu świadczyło ok. 100 pracowników. Ich zadaniem, oprócz bieżącego serwisowania systemu, było również dokonywanie modyfikacji rozwiązania na potrzeby zakładu ubezpieczeniowego.

Aneks przedłużą umowę do końca lipca br., kiedy to Prokom i PZU spodziewają się zakończyć negocjowanie warunków nowej umowy dotyczącej opieki serwisowej.