Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom na większym plusie

Skonsolidowany zysk netto Prokomu za 2002 r. może sięgnąć 56 mln zł – wynika z badania ankietowego agencji Reuters.

Uśrednione prognozy analityków zakładają, że zysk netto grupy za ostatnie 3 miesiące 2002 r. wyniesie ok. 30 mln zł. Po trzech kwartałach ub. r. Prokom miał 27 mln zł zysku, przy obrotach na poziomie 667 mln zł. Przychody firmy opierają się obecnie głównie na dotychczasowych długoterminowych kontraktach. (ZUS). W tym roku Prokom ma duże szanse na udział w realizacji projektów informatycznych w PZU i PKO BP, szacowanych na co najmniej 1,5 mld zł.

Skonsolidowany raport finansowy za IV kw. 2002 r. Prokom ma przedstawić 3 marca.