Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom kupuje Spina

Prokom Software przejmie 51% kapitału zakładowego spółki Spin, będącej m.in. dostawcą systemu bilingowego dla TP SA. W trzech turach transakcji Prokom zapłaci za nie łącznie 135 mln zł. Według przedstawicieli Prokomu, nie sa przewidywane zmiany w parytecie wydatkowania środków z emisji.

Prokom zakupi udziały w Spin od szwajcarskiej firmy Nihonswi AG. Na jego realizację zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji, która przyniosła spółce 200 mln zł. Według założeń sprzed emisji, 70-proc. pula środków z emisji, tj. 140 mln zł, miała być przeznaczona inwestycje na rynku teleinformatycznym. Oprócz zakupu jednej lub dwóch spółek, planowano również dofinansowanie rozwoju Marketplanet i Incenti i zwiększenie udziałów w Softbanku. Pozostała część środków z emisji miała być przeznaczona na restrukturyzację krótkoterminowego zadłużenia firmy. „W parytecie wydatków środków z emisji w zasadzie nic się nie zmieni. Przed emisją wspominaliśmy już, że w grę wchodzi zaangażowanie w jedną lub dwie spółki. Jesteśmy zainteresowani ponadto jeszcze kilkoma podmiotami, ale w najbliższym czasie nie przewidujemy działań w tym kierunku” – powiedziała Beata Stelmach, członek rady nadzorczej Prokom Software.

Przedstawicielka rady Prokom Software potwierdziła, że tak jak zakładano 60 mln zł zostanie przeznaczonych na restruktruryzację zadłużenia. Jak ponadto dodała, trwają rozmowy z Softbankiem, a ich wynik powinien zgodnie z zapowiedziami o wyjaśnieniu sytuacji na przełomie roku 2001 - 2002, powinien wkrótce się rozstrzygnąć.

Umowa z Nihonswi przewiduje trzy tury realizacji transakcji, w których Prokom obejmie łącznie 69 udziałów odpowiadających 51,11% kapitału zakładowego Spin. Do objęcia 11 udziałów z tej puli konieczne będzie ponadto podpisanie dodatkowej umowy między stronami transakcji. Pozostała część udziałów pozostanie w rękach pracowników i zarządu Spina. „Przewidywane przychody firmy za 2001 r. wynoszą ok. 78 mln zł , a zysk netto 19-20 mln zł. Wykonanie umów z TP S.A., w ramach których system billingowy naszej firmy stanie się jedynym systemem obsługi detalicznych klientów TP S.A., dobrze rokuje wynikom w przyszłych latach. Umowa na wdrożenie systemu ma wartość 41,5 mln zł, zaś dwie pozostałe – dotyczące jego rozwoju oraz konserwacji - zostały zawarte na trzy lata z możliwością ich przedłużenia o kolejne dwa. Przychody z tytułu tych dwóch umów sięgają minimum 40 mln zł rocznie” – poinformował w oficjalnym komunikacie o transakcji Andrzej Musioł, prezes Spin.

Inwestycja poszerzy ofertę Prokom Software w zakresie rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego oraz o doświadczenia we wdrażaniu złożonych projektów informatycznych wspomagających zarządzanie instytucjami służby zdrowia. SPIN jest wieloletnim dostawcą systemów billingowych i usług z nimi związanych dla TP SA. W ostatnim czasie SPIN zawarł z TP SA szereg wieloletnich umów obejmujących kolejne wdrożenia oprogramowania bilingowego SERAT2, jego konserwację i rozwój na łączną kwotę ok. 160 mln PLN netto. Gwarantują one spółce współpracę z Telekomunikacją Polską w okresie najbliższych 3 lat, z perspektywą jej kontynuowania w kolejnych latach. Po unieważnieniu przetargu na dostawę systemu bilingowego dla TP S.A., SERAT2 będzie jedynym systemem do obsługi wszystkich indywidualnych klientów operatora.