Prokom kupuje Spina

Prokom Software przejmie 51% kapitału zakładowego spółki Spin, będącej m.in. dostawcą systemu bilingowego dla TP SA. W trzech turach transakcji Prokom zapłaci za nie łącznie 135 mln zł. Według przedstawicieli Prokomu, nie sa przewidywane zmiany w parytecie wydatkowania środków z emisji.

Prokom zakupi udziały w Spin od szwajcarskiej firmy Nihonswi AG. Na jego realizację zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji, która przyniosła spółce 200 mln zł. Według założeń sprzed emisji, 70-proc. pula środków z emisji, tj. 140 mln zł, miała być przeznaczona inwestycje na rynku teleinformatycznym. Oprócz zakupu jednej lub dwóch spółek, planowano również dofinansowanie rozwoju Marketplanet i Incenti i zwiększenie udziałów w Softbanku. Pozostała część środków z emisji miała być przeznaczona na restrukturyzację krótkoterminowego zadłużenia firmy. „W parytecie wydatków środków z emisji w zasadzie nic się nie zmieni. Przed emisją wspominaliśmy już, że w grę wchodzi zaangażowanie w jedną lub dwie spółki. Jesteśmy zainteresowani ponadto jeszcze kilkoma podmiotami, ale w najbliższym czasie nie przewidujemy działań w tym kierunku” – powiedziała Beata Stelmach, członek rady nadzorczej Prokom Software.

Przedstawicielka rady Prokom Software potwierdziła, że tak jak zakładano 60 mln zł zostanie przeznaczonych na restruktruryzację zadłużenia. Jak ponadto dodała, trwają rozmowy z Softbankiem, a ich wynik powinien zgodnie z zapowiedziami o wyjaśnieniu sytuacji na przełomie roku 2001 - 2002, powinien wkrótce się rozstrzygnąć.

Umowa z Nihonswi przewiduje trzy tury realizacji transakcji, w których Prokom obejmie łącznie 69 udziałów odpowiadających 51,11% kapitału zakładowego Spin. Do objęcia 11 udziałów z tej puli konieczne będzie ponadto podpisanie dodatkowej umowy między stronami transakcji. Pozostała część udziałów pozostanie w rękach pracowników i zarządu Spina. „Przewidywane przychody firmy za 2001 r. wynoszą ok. 78 mln zł , a zysk netto 19-20 mln zł. Wykonanie umów z TP S.A., w ramach których system billingowy naszej firmy stanie się jedynym systemem obsługi detalicznych klientów TP S.A., dobrze rokuje wynikom w przyszłych latach. Umowa na wdrożenie systemu ma wartość 41,5 mln zł, zaś dwie pozostałe – dotyczące jego rozwoju oraz konserwacji - zostały zawarte na trzy lata z możliwością ich przedłużenia o kolejne dwa. Przychody z tytułu tych dwóch umów sięgają minimum 40 mln zł rocznie” – poinformował w oficjalnym komunikacie o transakcji Andrzej Musioł, prezes Spin.

Inwestycja poszerzy ofertę Prokom Software w zakresie rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego oraz o doświadczenia we wdrażaniu złożonych projektów informatycznych wspomagających zarządzanie instytucjami służby zdrowia. SPIN jest wieloletnim dostawcą systemów billingowych i usług z nimi związanych dla TP SA. W ostatnim czasie SPIN zawarł z TP SA szereg wieloletnich umów obejmujących kolejne wdrożenia oprogramowania bilingowego SERAT2, jego konserwację i rozwój na łączną kwotę ok. 160 mln PLN netto. Gwarantują one spółce współpracę z Telekomunikacją Polską w okresie najbliższych 3 lat, z perspektywą jej kontynuowania w kolejnych latach. Po unieważnieniu przetargu na dostawę systemu bilingowego dla TP S.A., SERAT2 będzie jedynym systemem do obsługi wszystkich indywidualnych klientów operatora.