Prokom dla TP SA

Prokom Software dostosuje systemy informatyczne operatora do zmian organizacyjnych przeprowadzonych w poszczególnych pionach TP SA. Umowa dotyczy modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Rachunkowością. Wartość kontraktu wynosi 23 mln zł.

Prokom Software dostosuje systemy informatyczne operatora do zmian organizacyjnych przeprowadzonych w poszczególnych pionach TP SA. Umowa dotyczy w szczególności modernizacji wdrożonego w TP SA Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Rachunkowością (ZSIWZR). Reorganizacja baz danych tego systemu obejmie "wyodrębnienie zasobów przekazywanych nowym jednostkom organizacyjnym, przekodowanie przekazywanych danych, transfer danych i parametryzację systemu".

Kontrakt realizowany będzie w ramach ramowej umowy jaką strony zawarły w maju 1999 r. Jego wartość netto sięga 23 mln zł. Wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy przez spółki z grupy Prokom i TP SA wynosi ok. 92 mln zł.