Prokom będzie miał jedną trzecią Softbanku

Prokom zwiększy do 33% swój udział w kapitale zakładowym Softbanku. Akcje warszawskiego integratora zostaną przejęcie po cenie 13 zł z sztukę.

Jak poinformowano w dzisiejszym komunikacie, Prokom Software zawarł z prezesem Softbanku, Aleksandrem Leszem „wstępne porozumienie zakładające stopniowe przejmowanie roli inwestora strategicznego w Softbaku przez Prokom”. Prokom ma stopniowo zwiększać swój pakiet akcji banku aby docelowo przekroczyć 33% głosów na WZA Softbanku. Obecnie Prokom kontroluje 10% akcji Softbanku.

Strony porozumiały się też odnośnie ceny po jakiej Prokom odkupi do prezesa Sofbanku akcje. Ustalono ją na poziomie 13 zł (wczoraj na zamknięciu za akcje Softbanku płacono 13 zł, o 9% więcej niż w piątek; to najwyższe notowania spółki od początku września). Komunikat nie określa ile będzie trwało osiąganie przez Prokom docelowego udziału w kapitale Softbanku. Ponadto do końca września zostanie podpisana umowa określająca szczegóły współpracy operacyjnej pomiędzy spółkami.

Prokom poinformował także o zawarciu porozumienia o partnerstwie z ACS (Alltel Corebanking Solutions), którego udziałowcami są IBM oraz Alltel, dostawcą rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego. Porozumienie to pozwoli spółce na oferowanie systemu Corebank dedykowanego dla sektora bankowości detalicznej.