Prokom + TP SA = Incenti

Firmy założyły spółkę, która będzie zajmowała się obsługą nowobudowanych centrów przetwarzania danych.

Kapitał akcyjny spółki INCENTI wynosi 50 mln zł i został pokryty przez wspólników wkładami ze środków własnych. Kapitał akcyjny dzieli się na 5 mln zł o cenie nominalnej 10 zł. TP SA objęła 51% udziałów w nowej firmie, a Prokom Software - 49%. INCENTI będzie się zajmować prowadzeniem centrów przetwarzania danych (data centers), które będą świadczyć usługi hostingowe, kolokacyjne i ASP.