Prokom Software dostanie od ZUS 34 mln zł

Firma zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych drugą ugodę w sprawie zapłaty przez ZUS dodatkowych pieniędzy z tytułu obsługi systemu przekazywania składek do OFE. Prokom otrzyma obecnie 33,9 mln zł, łączna wartość roszczeń firmy przekraczała 144 mln zł.

Prokom zarządzał od lipca 1999 do października 2001 roku tymczasową platformę systemu KSI ZUS. Prace te nie były objęte kontraktem na komputeryzację ZUS podpisanym w 1997 roku. W związku z tym firma domagała się dodatkowych 144 mln zł za wykonane prace.

Na mocy zawartej wczoraj ugody ZUS wypłaci kwotę 33,9 mln zł powiększoną o VAT, za to bez odsetek za zwłokę (wyniosłyby one 1,5 mln zł). Obecna ugoda dotyczy prac wykonanych przez Prokom w Centralnym Ośrodku Przetwarzania danych ZUS.

W marcu br. Prokom zawarł pierwszą ugodę z ZUS-em, na mocy której firmie wypłacono 32 mln zł plus VAT za działania wykonane w tym okresie przez Prokom w terenowych ośrodkach Przetwarzania Danych ZUS.

Prokom będzie się domagał w ramach obecnego roszczenia jeszcze 55 mln zł.