Projekt ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych pod lupą BCC

Business Centre Club przyjrzał się projektowi ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych i zauważył, że wiele proponowanych rozwiązań - choć zmierza we właściwym kierunku - nie jest doskonałych. Część, jak ten o opodatkowaniu kabli, zakrawa nawet o żart.

Zdaniem BCC najpoważniejszym mankamentem projektu ustawy o rozwoju sieci telekomunikacyjnych jest propozycja zmiany definicji obiektu budowlanego w taki sposób, aby definicją tą została objęta nie tylko kanalizacja kablowa, ale również położone w niej kable. "Taka zmiana doprowadziłaby nie tylko do objęcia modernizacji kabli na nowocześniejsze koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego, ale - przede wszystkim - do opodatkowania kabli telekomunikacyjnych! Trudno dociec w jaki sposób opodatkowanie kabli telekomunikacyjnych miałoby wesprzeć rozwój sieci i usług telekomunikacyjnych" - zastanawia się Mirosław Barszcz, ekspert BCC, członek Monitorującego Komitetu.

W opinii BCC należy natomiast rozważyć powrót do pierwotnej treści projektu, który zakładał zwolnienie nowotworzonej kanalizacji kablowej z podatku od nieruchomości lub przynajmniej obniżenie poziomu opodatkowania. "Jak się wydaje, głównym powodem istnienia pozostałych mankamentów projektu jest przede wszystkim brak rozmachu i samoograniczanie się projektodawcy w zakresie proponowanych rozwiązań" - zauważa Barszcz.

Jego zdaniem, konieczne jest jak najszerzsze poszerzenie zakresu podmiotów mogących korzystać z ułatwień w procesie inwestycyjnym. W wariacie idealnym, ułatwienia takie powinny przysługiwać wszystkim podmiotom realizującym inwestycje telekomunikacyjne - publicznym i prywatnym, albo przynajmniej inwestorom prywatnym realizującym inwestycje wspólnie z inwestorem publicznym, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W opinii BCC projekt ustawy zawiera również ciekawą propozycję nakładającą obowiązek instalowania łączy światłowodowych przy okazji budowy lub przebudowy dróg. "Jest to propozycja idąca zdecydowanie w dobrym kierunku. Uważamy jednak, że zakres obowiązku, o którym mowa powyżej, powinien być znacznie szerszy. Przede wszystkim wprowadzenie podobnego obowiązku należałoby rozważyć w kontekście inwestycji w uzbrojenie terenu, takich jak budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy energetycznych" - tłumaczy ekspert BCC.

I dodaje, że należy też rozważyć sposób pobierania opłat za udostępnienie kanalizacji kablowej przez zarządcę drogi. Proponowany w projekcie sposób naliczania tych opłat może zdaniem BCC spowodować, że będą one tak wysokie, że inwestycje w infrastrukturę technologiczną może być nieopłacalne.

"Niepokoi również przyjęta w projekcie propozycja zwiększenia zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych" - mówi Barszcz. W porównaniu z dzisiejszym stanem prawnym, przedsiębiorcy mieliby być karani nie tylko za niewypełnienie "obowiązku udzielenia informacji lub dostarczenie dokumentów przewidzianych ustawą", ale również za udzielenie "niepełnych lub nieprawdziwych informacji". "Przy dzisiejszej skali działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych spełnienie powyższego obowiązku może się okazać niewykonalne"$ - dodaje.