Projekt reformy unijnego prawa telekomunikacyjnego odrzucony

Parlament Europejski odrzucił projekt zmian w unijnym prawie telekomunikacyjnym. Akceptację unijnych parlamentarzystów zyskała zdecydowana większość proponowanych reform. Cały pakiet odrzucono jednak przez wzgląd na przepisy zezwalające na odcinanie od sieci internautów oskarżonych o piractwo.

Proponowany pakiet zmian miał na celu m.in. przystosowanie unijnego prawa telekomunikacyjnego do potrzeb dynamicznie zmieniającego się sektora europejskiej gospodarki oraz ujednolicenie rynków telekomunikacyjnych w krajach członkowskich UE. Znaczna część obowiązujących obecnie przepisów obowiązuje od 2002 roku i w coraz mniejszym stopniu odpowiada realiom dynamicznie rozwijającego się sektora telekomunikacji.

Nowa dyrektywa obejmuje m.in. zmiany legislacyjne dotyczące przede wszystkim kwestii podziału pasm radiowych pomiędzy systemy transmisyjne działające w różnych technologiach, ochrony danych osobowych w Internecie oraz utworzenia unijnego organu odpowiadającego za regulację wspólnego rynku telekomunikacyjnego. Regulator ten dysponowałby narzędziami prawnymi umożliwiającymi m.in. wspieranie konkurencyjności dostawców usług telekomunikacyjnych i innych podmiotów działających w tym segmencie oraz ochronę praw użytkowników Internetu. Wstępne założenia pakietu kompleksowych zmian przekazano do Parlamentu Europejskiego w listopadzie 2007 roku.

Równocześnie pakiet zmian zakłada, że konsumenci zyskaliby zagwarantowaną prawnie możliwość przeniesienia numeru do innego operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia roboczego. Poparcie parlamentarnej większości zyskały wszystkie proponowane poprawki - poza jedną.