Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans aktywizuje seniorów w Internecie i szuka partnerów e-commerce

Celem projektu jest budowanie popytu na korzystanie z Internetu pośród osób w wieku 50+. W tej grupie wiekowej tylko trzy miliony Polaków nie są wykluczone cyfrowo, a pozostałe 10 milionów nie widzi potrzeby korzystania z Sieci.

Cyfrowe wykluczenie jest narastającym problemem, pogłębianym przez podwyższanie wieku emerytalnego oraz coraz większą zależność pracy od technologii informacyjnych.

Według Diagnozy Społecznej 2011 osoby korzystające z Sieci mają większe szanse znalezienia zatrudnienia, a potem awansowania. Wiele firm publikuje ogłoszenia rekrutacyjne wyłącznie w sieci, podobnie jak wydarzenia kulturalne są intensywnie promowane poprzez sieci społecznościowe i strony internetowe. Dlatego też w raporcie "Pokolenie 50+, Pierwsze kroki w cyfrowy świat ku sieciowej codzienności" opisano zjawisko marginalizacji osób niekorzystających z Internetu.

Straty gospodarki wynikające z nieobecności niemal jednej trzeciej obywateli w sieci szacowane są na miliardy złotych. Dokładne dane zostaną opublikowane w maju w osobnym raporcie.

Budowanie popytu na korzystanie z Internetu

W świetle raportu w Polsce dostęp do Internetu nie jest problemem. Ponad 73 proc. Polaków ma dostęp do sieci, choć korzysta z niego tylko 60 proc. Głównymi hamulcami jest strach oraz brak wiedzy o przydatności sieci.

Projekt Polska Cyfrowa Równych Szans ma za zadanie zbudować popyt na wykorzystanie Internetu poprzez edukację i pokazywanie jego zalet. Koordynujący projekt Krzysztof Głomb wskazał, że popularne w Polsce szkolenia komputerowe dla seniorów okazały się niewypałem. Samo przekazanie umiejętności nie wystarczyło, by osoby starsze chciały korzystać z sieci, gdyż nie wytłumaczono im po co sieć jest potrzebna.

Dlatego w projekcie zaangażowanych zostanie 2600 wolontariuszy z całego kraju - lokalnych liderów, którzy będą mogli po odpowiednim przeszkoleniu wprowadzać wykluczone osoby w świat Internetu. Wolontariuszem może zostać osoba aktywna w danym środowisku, najlepiej działacz lokalnej organizacji pozarządowej lub nauczyciel, który swoim autorytetem wesprze akcję.

Praca ma być nieodpłatna, chętni otrzymają szkolenia trenerskie i legitymacje. Niektóre gminy zdecydowały się zwracać koszty dojazdu dla tych osób. Lider dzięki znajomości Internetu oraz ludzi, których ma za zadanie przeszkolić, będzie mógł dopasować przekaz do odbiorców. Na przykład prezentować serwisy tematyczne skierowane do lokalnych pszczelarzy, wędkarzy czy innych grup docelowych.

Właśnie w rozwijaniu zainteresowań i swoich hobby koordynatorzy projektu dopatrują się największego potencjału. Internet może zostać wykorzystany zarówno do wyszukiwania informacji na dany temat, jak i zakupienia sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Poszukiwani e-commercowi partnerzy

Ze względu na specyfikę akcji oraz jej możliwe konsekwencje (aktywizacja znacznej części społeczeństwa, która ma pieniądze na wydatki w Internecie) kierowane przez Krzysztofa Głomba stowarzyszenie "Miasta w Internecie" poszukuje firm partnerskich, które wspomogą akcję aktywizacji.

Jako główną korzyść dla biznesu internetowego wskazał próbę prawie 3 tysięcy wolontariuszy na których można testować produkt. Ci sami wolontariusze będą prezentowali produkty partnera podczas spotkań z wykluczonymi, dzięki czemu firmy będą mogły jako pierwsze dotrzeć ze swoim przekazem do potencjalnych klientów.

Akcja Polska Cyfrowa Równych Szans będzie także obecna w mediach.

W tej chwili trwają rozmowy o partnerstwie z Google Polska. Jako jedna z firm, która potencjalnie mogłaby najwięcej skorzystać zostało wymienione Allegro. Chętni do współpracy przedsiębiorcy mogą kontaktować się ze stowarzyszeniem "Miasta w Internecie".

Brak wyraźnych korzyści w Internecie

W raporcie wskazano, że podstawowym powodem, który może przekonać osoby w wieku 50+ do korzystania z Internetu jest możliwość utrzymywania kontaktów, zwłaszcza z dalszymi znajomymi. Wymieniony został portal Nasza-Klasa (dziś NK.pl), który zmobilizował ogromną część starszych osób do sięgnięcia do Internetu, gdyż znajdowała się tam konkretna korzyść, którą mogli uzyskać.

Ogromnym hamulcem dla rozwoju Internetu pośród starszych osób jest brak prężnie działającej administracji cyfrowej. "Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet byłaby najsilniejszym bodźcem dla całego społeczeństwa by skorzystać z sieci" - uważa Krzysztof Głomb.

Innym hamulcem jest strach przed siecią, możliwość dotarcia do treści wulgarnych czy agresywnych, których użytkownik nie ma ochoty oglądać.