Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Progress Software notuje zyski

Spółka Progress Software Corporation, dostawca technologii wykorzystywanych w e-biznesie, ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał, zakończony 31 sierpnia 2002 r. Przychody firmy wzrosły w tym okresie o 3%, tj. do poziomu 69 mln USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychód ten wyniósł 67,1 mln USD.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale br. to 7,3 mln USD, co oznacza 20-proc. wzrost w stosunku do 6,1 mln USD z tego samego okresu roku poprzedniego. Z kolei zysk netto wzrósł o 12% i osiągnął 5,5 mln USD (4,9 mln w roku ubiegłym).

W trzecim kwartale br. spółka wykupiła ok. 800 000 własnych akcji za cenę 11,1 mln USD. 16 września rada nadzorcza firmy zatwierdziła zakup 10 mln akcji zwykłych będących obecnie w obiegu. Transakcje wykupu akcji rozpoczną się 1 października. Na koniec kwartału suma środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych Progress Software wyniosła 196,7 mln USD.