Progress Software notuje zyski

Spółka Progress Software Corporation, dostawca technologii wykorzystywanych w e-biznesie, ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał, zakończony 31 sierpnia 2002 r. Przychody firmy wzrosły w tym okresie o 3%, tj. do poziomu 69 mln USD. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychód ten wyniósł 67,1 mln USD.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale br. to 7,3 mln USD, co oznacza 20-proc. wzrost w stosunku do 6,1 mln USD z tego samego okresu roku poprzedniego. Z kolei zysk netto wzrósł o 12% i osiągnął 5,5 mln USD (4,9 mln w roku ubiegłym).

W trzecim kwartale br. spółka wykupiła ok. 800 000 własnych akcji za cenę 11,1 mln USD. 16 września rada nadzorcza firmy zatwierdziła zakup 10 mln akcji zwykłych będących obecnie w obiegu. Transakcje wykupu akcji rozpoczną się 1 października. Na koniec kwartału suma środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych Progress Software wyniosła 196,7 mln USD.