Program konsultacyjny ITeraz Europa

Cisco, Intel i Microsoft uruchomiły wspólny program ITeraz Europa. Jego celem jest przybliżenie samorządom lokalnym i przedsiębiorcom metod ubiegania się o środki z funduszy unijnych na inwestycje w IT oraz promowanie doświadczeń tych regionów państw członkowskich, w których te środki są skutecznie wykorzystywane.

Przy realizacji programu planowana jest współpraca z samorządami lokalnymi, regionalnymi organizacjami gospodarczymi, instytucjami państwowymi oraz niezależnymi ekspertami. Dzięki temu uczestnicy będą mieli pewność, że przekazywana wiedza na temat dostępnych środków pomocowych na IT oraz sposobów ich wykorzystania jest aktualna i na najwyższym poziomie, a ponadto kierowana do właściwych podmiotów.

Według danych UKIE, Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej otrzymała możliwość wykorzystania do 2006 roku 8,6 mld euro z funduszy strukturalnych. Zgodnie z zasadą dodatkowości, wkład państwa wyniesie ponad 3 mld euro, co daje w sumie prawie 12 mld euro. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji szacuje, że niemal 6 mld euro ze środków unijnych może być przeznaczone na budowę infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej regionów, budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych.