Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prognozy dla telefonii komórkowej na 2003

Na odbywającym się co pół roku w Irving (Teksas, USA) spotkaniu informacyjnym dla inwestorów Nokia ponownie wyraziła przekonanie o utrzymaniu się 10-proc. wzrostu na rynku telefonii komórkowej w 2003 r.

Czołowy dostawca telefonów komórkowych spodziewa się wzrostu na rynku aplikacji dla urządzeń bezprzewodowych, a przede wszystkim takich jak: gry, przesyłanie obrazów oraz produkty dla przedsiębiorstw.

Według prognoz Nokii rynek telefonów komórkowych powiększy się w 2002 r. o 400 mln nowych aparatów, zaś głównym motorem dalszego wzrostu będzie zarówno wzrost liczby abonentów, jak też stabilizacja cyklu wymiany aparatów na nowe (tzw. popyt substytucyjny).

Firma przewiduje, że liczba abonentów telefonii komórkowej wzrośnie z ponad 1,1 mld na koniec 2002 r. do ok. 1,5 mld w 2005 r., a jednocześnie udział tzw. rynku wymiany aparatów w skali roku przekroczy obecny poziom 50 proc. Obecnie nieco ponad jedna czwarta użytkowników na całym świecie kupuje co roku nowy aparat, co oznacza, że cykl wymiany wynosi ok. 2,5 roku. Wydłużył się on w ciągu ostatnich 18 miesięcy, lecz teraz wykazuje tendencję do stabilizacji - co może oznaczać dalszy wzrost sprzedaży komórek w kolejnych latach.

Według Nokii w sieciach bezprzewodowych w 2002 r. nastąpi spadek sprzedaży o ok. 20 proc., co niewątpliwie spowoduje zmniejszenie się inwestycji w tym sektorze komunikacji. Zawsze gdy spadają inwestycje operatorów, rośnie zapotrzebowanie na przepustowość sieci - głównie ze względu na zwiększony ruch sieciowy - gdyż wdrażanie kolejnych usług w telefonii komórkowej zwiększa obciążenie istniejących sieci. Natomiast rozwój światowych standardów, takich jak GSM, EDGE i WCDMA, umożliwi operatorom ewolucyjne dostosowanie własnych sieci do potrzeb rosnącego ruchu w najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym sposób.

Wzrost popytu stymulują m.in. nowe technologie telefonii komórkowej, prowadzące do rozszerzania się zaawansowanych rozwiązań, funkcji i usług komórkowych, takich jak: kolorowe wyświetlacze, przesyłanie obrazów, wiadomości multimedialne MMS czy aplikacje Java.

Dotychczas ponad 70 operatorów już uruchomiło usługi MMS w swych sieciach.