Profil Bankiera.pl

Według wyników badań profilu użytkownika, goście portali Bankier.pl i Euromoney.pl to głównie mężczyźni z dużych miast o dochodach powyżej średniej krajowej.

Użytkownicy Bankier.pl i Euromoney.pl to w 56% mieszkańcy miast powyżej 100 tys. ludności. 60% ankietowanych to osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Około 90% użytkowników Bankier.pl i Euromoney.pl to mężczyźni, przy czym 60% to osoby w wieku od 26 do 45 lat. Ponad 60% użytkowników odwiedza strony Bankier.pl i Euromoney.pl kilka razy w tygodniu lub codziennie.

40% użytkowników osiąga dochody powyżej 3 000 zł netto miesięcznie. 45% odwidzających stanowią internauci deklarujący jako cel odwiedzin chęć zakupu produktów i usług finansowych lub poszukiwanie informacji na ich temat.

Badania zrealizowano w związku z przejęciem przez Bankier.pl portalu finansowego Euromoney.pl oraz planami utworzenia jednego portalu. Na ankietę, pomiędzy 8 a 15 października br., odpowiedziały 572 osoby. Banier.pl planuje prowadzenie stałego monitorowania zmian profilu użytkowników oraz ich zachowań.