Profesor od e-culture

Polskę odwiedzi Rosabeth Moss Kanter. Jest jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów ds. strategii i zarządzania zmianami. Obecnie bada przystosowywanie się firm do tzw. e-culture.

W Polsce, Rosabeth Moss Kanter profesor Harvard Business School wygłosi 24 października na zaproszenie „inkuBATora wiedzy” wykład "Jak być liderem w nowoczesnej gospodarce? – Zarządzanie w czasach niepewności". Wykład odbędzie się w warszawskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego i będzie transmitowany na żywo do ponad 20 innych uczelni w całej Polsce.

Dr Rosabeth Moss Kanter specjalizuje się w takich dziedzinach jak: strategie zarządzania, innowacyjne rozwiązania oraz zarządzanie zmianami. Była doradcą wielkich korporacji (m.in. IBM, General Motors, Novartis, NatWest, Volvo) oraz rządów i agencji rządowych wielu państw. Obecnie bada proces przystosowania się znanych firm do tzw. e-culture, ze szczególnym uwzględnieniem strategii działania i rolą przywództwa w globalnej ekonomii.

Rosabeth Moss Kanter jest autorem i współautorem ponad 300 artykułów i 15 książek. Ostatnią z nich jest wydana w tym roku "Evolve!: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow". Otrzymała kilkanaście honorowych tytułów doktoratów honoris causa oraz nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. The Times uznał ją swego czasu za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet na świecie.