Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Profesor od e-culture

Polskę odwiedzi Rosabeth Moss Kanter. Jest jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów ds. strategii i zarządzania zmianami. Obecnie bada przystosowywanie się firm do tzw. e-culture.

W Polsce, Rosabeth Moss Kanter profesor Harvard Business School wygłosi 24 października na zaproszenie „inkuBATora wiedzy” wykład "Jak być liderem w nowoczesnej gospodarce? – Zarządzanie w czasach niepewności". Wykład odbędzie się w warszawskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego i będzie transmitowany na żywo do ponad 20 innych uczelni w całej Polsce.

Dr Rosabeth Moss Kanter specjalizuje się w takich dziedzinach jak: strategie zarządzania, innowacyjne rozwiązania oraz zarządzanie zmianami. Była doradcą wielkich korporacji (m.in. IBM, General Motors, Novartis, NatWest, Volvo) oraz rządów i agencji rządowych wielu państw. Obecnie bada proces przystosowania się znanych firm do tzw. e-culture, ze szczególnym uwzględnieniem strategii działania i rolą przywództwa w globalnej ekonomii.

Rosabeth Moss Kanter jest autorem i współautorem ponad 300 artykułów i 15 książek. Ostatnią z nich jest wydana w tym roku "Evolve!: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow". Otrzymała kilkanaście honorowych tytułów doktoratów honoris causa oraz nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. The Times uznał ją swego czasu za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet na świecie.