"Produkt zasięgowy to nazwa robocza, którą opracowaliśmy wspólnie z rynkiem" - cz. 2 rozmowy z Arturem Zawadzkim (Gemius)

O tym czym jest i jak powstał produkt zasięgowy, dlaczego Marcin Pery (prezes zarządu Redefine) wpłynął na zmianę metodologii mierzenia produktów zasięgowych oraz o gotowości firmy Gemius do rywalizacji z Nielsen o badania na polskim rynku internetowym - 2 część rozmowy z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius.

(Pierwsza część wywiadu: Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius).

"Produkt zasięgowy to nazwa robocza, którą opracowaliśmy wspólnie z rynkiem" - cz. 2 rozmowy z Arturem Zawadzkim (Gemius)
Zajmijmy się teraz inną stroną Waszej działalności, czyli badaniom zleconym przez sieci reklamowe. Co to jest produkt zasięgowy?

Nazwa produkt zasięgowy kryje w sobie jakiś produkt adresowany do witryn internetowych. Może to być np. widget, licznik odwiedzin albo sonda. Czyli różne komponenty webowe.

Bardzo upraszając, produkt zasięgowy to aplikacja?

Tak. Historia produktu zasięgowego zaczyna się od przedsiębiorców działających w internecie. Niektórzy z nich obmyślili sobie, czasami nawet post factum, że będą oferować właścicielom witryn sondy, które ci właściciele będą mogli za darmo i w łatwy sposób umieszczać na swoich serwisach. Gdy okazało się, że sondy te cieszą się rosnącą popularnością, wtedy przedsiębiorca postanowił emitować razem z nimi reklamę. W ten sposób zaczął on zarabiać.

Gdy pojawiły się badania, przedsiębiorca przyszedł do nas mówiąc: "Zmierzcie mi mój potencjał reklamowy". Od tego momentu Gemius zaczyna mierzyć zasięg reklam, a widget, sonda, czy też licznik staje się produktem zasięgowym.

Wyobrażamy sobie, że każdy taki komponent stanowi część witryny internetowej. My jako Gemius umieszczamy więc na witrynie korzystającej z takiego komponentu skrypt mierzący, ilu osobom wspomniane sondy się wyświetlają, czyli ilu internautom właściciel sondy może wyświetlić reklamę.

Produkt zasięgowy to nazwa robocza, którą opracowaliśmy wspólnie z rynkiem. W badaniu kategoria produkt zasięgowy powstała, ponieważ podmiotów oferujących liczniki jest co najmniej kilka na rynku, jak np. Stat4u, stat24, AtiveStats, Numerator.pl. Akurat stat4u, będący produktem zasięgowym IDMnet wchodzi w skład produktu zasięgowego Maxreach. W kategoriach produktów zasięgowych znajdowały się również sondy.

"Produkt zasięgowy to nazwa robocza, którą opracowaliśmy wspólnie z rynkiem" - cz. 2 rozmowy z Arturem Zawadzkim (Gemius)

Zrzut z aplikacji gemiusExplorer - To właśnie tu odczytuje się wyniki badania Megapanel PBI/Gemius