Problemy z płatnościami od Ad.Net

Wydawcy zrzeszeni w sieci Ad.Net narzekają na opóźnienia w płatnościach. Internet Group przyznaje - mamy pewne problemy i równocześnie zapewnia, że działania restrukturyzacyjne Grupy przebiegają we właściwym kierunku.

Problemy z płatnościami od Ad.Net
Nawet 8 miesięcy sięgają zaległości w płatnościach sieci Ad.Net wobec niektórych wydawców. Właściciele serwisów skarżą się na brak informacji oraz trudności komunikacyjne z przedstawicielami sieci.

Od kilku lat współpracuję z siecią reklamową AdNet. Przez długi czas nasza współpraca była na przyzwoitym poziomie, jednak już na początku zeszłego roku zaczęły pojawiać się problemy z płatnościami za wystawiane przez nas faktury. Pomimo wielu interwencji i obietnic ze strony AdNetu przelewy nie przychodziły - pisze na forum IDG jeden z klientów sieci Ad.Net, właściciel serwisu notującego miesięcznie ok 3 mln odsłon.

Okazuje się, że sprawa niewypłacalności spółki CR Media, znajdującej się, podobnie jak Ad.Net w portfelu Internet Group nie była sporadyczna. Wydawcy czerpiący zyski z reklam za pośrednictwem sieci, z którymi udało nam się skontaktować potwierdzają nieoficjalne informacje o problemach z bieżącym uzyskiwaniem swych należności. Jak mówią normą jest 1-2 miesięczne opóźnienie oraz brak kontaktu z Firmą. Niektórzy właściciele serwisów wymownie odmawiają komentarza, są i tacy jednak, którzy deklarują udaną współpracę z siecią.

Wg listopadowej fali badania Megapanel PBI/Gemius sieć reklamowa Ad.Net z 80% zasięgiem dociera do ponad 13,8 mln użytkowników (real users).

Co się dzieje w Ad.Net?

Katarzyna Swatowska, Dyrektor Marketingu i PR w Internet Group S.A
Jeśli występują zaległości w terminach płatności, to staramy się na bieżąco regulować je z naszymi kontrahentami. Najczęściej spowodowane są one wydłużaniem się terminów spłat przez naszych zleceniodawców.

Poruszamy się na takim rynku, gdzie uczestników łańcucha projektu jest kilku - taka jest specyfika naszego biznesu.

W przypadku, kiedy otrzymujemy informacje o większych zaległościach, kontaktujemy się z poszczególnymi witrynami w celu ustalenia harmonogramu płatności. Dokładamy starań, aby robić to z wyprzedzeniem w trosce o zapewnienie regularnego przepływu finansowego.

Grupa Kapitałowa Internet Group S.A., której Ad.Net jest częścią, jest na etapie restrukturyzacji finansowej. Sytuacja finansowa spółki po podpisaniu umowy z BRE Bankiem jest stabilna i umożliwia prace nad dalszym rozwojem poszczególnych jej obszarów.

Internet Group od dłuższego czasu prowadzi także rozmowy z Inwestorami celem pozyskania kapitału finansowego, który przeznaczony zostanie między innymi na inwestycje w piony o największym potencjale. Spółka zamierza pozyskać środki finansowe drogą emisji akcji serii H lub warrantów subskrypcyjnych jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Wdrażany obecnie plan porządkowania procesów w Grupie z pewnością zapobiegnie w przyszłości takiej sytuacji.

Działająca od 2000 r. sieć reklamowa Ad.Net w struktury Internet Group weszła w 2007 r. Grupa Kapitałowa IG przechodzi obecnie restrukturyzację finansową.

Plan naprawczy, który został uchwalony na styczniowym Walnym Zgromadzeniu pomóc ma Internet Group w odzyskaniu płynności finansowej i redukcji zadłużenia. Z raportu podsumowującego pierwsze trzy kwartały ub.r. grupy wynikało, że zobowiązania bieżące przewyższały aktywa obrotowe spółki o ponad 113 mln zł, z czego ponad 96 mln zł stanowiło zadłużenie wobec BRE Banku. W połowie stycznia podpisano z BRE Bankiem umowę o restrukturyzacji zadłużenia (na mocy której nastąpić ma konwersja krótkookresowego zadłużenia bieżącego na długookresowe), a pozytywna decyzja Sądu Rejestrowego z 21 stycznia dotycząca m. in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pomóc ma w pozyskaniu inwestorów.

Czytaj też:

CR Media Consulting spłaca dłużników

Internet Group: powoli wychodzimy na prostą