Prerejestracja domen europejskich w NASK

Otwarcie możliwości rejestracji nazw internetowych identyfikujących firmy, instytucje i osoby z obszaru Unii Europejskiej w domenie .eu wśród rejestratorów rodzi nadzieję na zwiększenie się zainteresowania rejestracją domen w ogóle. W tej dziedzinie Polska ma na tle zachodnich krajów europejskich spore zaległości do nadrobienia.

W Polsce domenę z końcówką .eu można będzie zarejestrować między innymi za pośrednictwem NASK, który jest jednym z akredytowanych przez EURid (The European Registry of Internet Domain Names) rejestratorów.

NASK rozpoczął już proces wstępnej rezerwacji nazw w domenie europejskiej na stronie www.DNS.pl.

Przez pierwsze cztery miesiące od 7 grudnia 2005 r. do 7 kwietnia 2006 roku, prawo do rejestracji domen .eu przysługuje wyłącznie instytucjom publicznym, wśród nich miastom i urzędom, obszarom geograficznym oraz innym jednostkom i organom posiadającym uprawnienia do posługiwania się określoną nazwą oraz podmiotom posiadającym zarejestrowane znaki towarowe. W drugim etapie rejestracja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia.

- Liczymy na to, że prowadzona przez polskich rejestratorów intensywna promocja domeny europejskiej przyczyni się do wzrostu ogólnego zainteresowania korzystaniem z domen internetowych. Wraz z uruchomieniem rejestracji domen .eu powinniśmy zaobserwować rosnącą liczbę rejestracji także w domenie krajowej .pl, tym bardziej że od 1 grudnia tego roku wprowadzamy specjalne dodatkowe rabaty dla osób fizycznych rejestrujących domeny.pl przez naszych pośredników - informuje kierownik Działu Domen NASK Andrzej Bartosiewicz.

Przypomnijmy, że w chwili obecnej możliwość prerejestracji w konkurencyjnej cenie oferuje partner NASK - NetArt.

Więcej:

Prerejestracja domen europejskich w nazwa.pl

NetArt: domeny do wzięcia