Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prerejestracja domen europejskich w NASK

Otwarcie możliwości rejestracji nazw internetowych identyfikujących firmy, instytucje i osoby z obszaru Unii Europejskiej w domenie .eu wśród rejestratorów rodzi nadzieję na zwiększenie się zainteresowania rejestracją domen w ogóle. W tej dziedzinie Polska ma na tle zachodnich krajów europejskich spore zaległości do nadrobienia.

W Polsce domenę z końcówką .eu można będzie zarejestrować między innymi za pośrednictwem NASK, który jest jednym z akredytowanych przez EURid (The European Registry of Internet Domain Names) rejestratorów.

NASK rozpoczął już proces wstępnej rezerwacji nazw w domenie europejskiej na stronie www.DNS.pl.

Przez pierwsze cztery miesiące od 7 grudnia 2005 r. do 7 kwietnia 2006 roku, prawo do rejestracji domen .eu przysługuje wyłącznie instytucjom publicznym, wśród nich miastom i urzędom, obszarom geograficznym oraz innym jednostkom i organom posiadającym uprawnienia do posługiwania się określoną nazwą oraz podmiotom posiadającym zarejestrowane znaki towarowe. W drugim etapie rejestracja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia.

- Liczymy na to, że prowadzona przez polskich rejestratorów intensywna promocja domeny europejskiej przyczyni się do wzrostu ogólnego zainteresowania korzystaniem z domen internetowych. Wraz z uruchomieniem rejestracji domen .eu powinniśmy zaobserwować rosnącą liczbę rejestracji także w domenie krajowej .pl, tym bardziej że od 1 grudnia tego roku wprowadzamy specjalne dodatkowe rabaty dla osób fizycznych rejestrujących domeny.pl przez naszych pośredników - informuje kierownik Działu Domen NASK Andrzej Bartosiewicz.

Przypomnijmy, że w chwili obecnej możliwość prerejestracji w konkurencyjnej cenie oferuje partner NASK - NetArt.

Więcej:

Prerejestracja domen europejskich w nazwa.pl

NetArt: domeny do wzięcia