Prefiks Telenergo (027) ważny do końca roku

Operator Telenergo uzyskał do końca br. zgodę na korzystanie z wyróżnika 027 przy świadczeniu usług głosowych w swej sieci. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Ministra Infrastruktury odnośnie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych, nietypowy wyróżnik 027 miał zniknąć po 30 czerwca 2004 r.

Zgodnie z nowym planem numeracyjnym telekomunikacji obowiązującym w Polsce, prefiks 027 – od lat wyróżniający sieć telekomunikacyjną niezależnego operatora Telenergo – miał być zlikwidowany po 30 czerwca 2004 r. Spółka Telenergo wystąpiła o przesunięcie terminu i decyzją URTiP uzyskała takową zgodę na jego użytkowanie do końca bieżącego roku. Zmiana terminu pozwoli na płynną migrację klientów do nowej numeracji, przy zachowaniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Podpisana między operatorami w kwietniu tego roku umowa o połączeniu sieci TPSA i Telenergo zapewnia dotychczasowym abonentom TE i Telbanku korzystanie z takich samych usług telekomunikacyjnych, ale pod zmienionymi numerami (wg numeracji TP). Zmiana jest dosyć istotna, bo dotyczy około kilkudziesięciu tysięcy klientów, którym należy przydzielić nowy numer, uruchomić odpowiednie konta i dokonać rozliczeń bilingowych. Według Marcina Gruszki – rzecznika TE – zamiana ta winna być jednak korzystna dla dotychczasowych klientów sieci Telenergo i Telbanku. Niestety nie wiadomo jeszcze na czym ma polegać ta korzyść.