Prawne e-funkcjonowanie

Jakie są obowiązki prawne związane są z założeniem i funkcjonowaniem e-sklepów? Na co kupujący mogą zwracać uwagę, decydując się na zakup towarów za pośrednictwem Internetu, aby ograniczyć swoje ryzyko?

Decydując się na rozpoczęcie biznesu polegającego na sprzedaży towarów w sieci, musimy pamiętać, że jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że jako przedsiębiorcy, powinniśmy spełnić wszelkie prawem przewidziane obowiązki związane z założeniem i prowadzeniem biznesu. W zależności od tego, czy zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego (np. jawna albo z ograniczoną odpowiedzialnością), czy też prowadzić jednoosobową działalność pod własnym nazwiskiem, jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Czeka nas też obowiązek uzyskania numerów NIP i REGON, wskazania siedziby zakładanego przedsiębiorstwa oraz profilu działalności. Słowem, zasadniczo wszystko to, co musi zrobić "tradycyjny" przedsiębiorca prowadzący sklep na rogu ulicy, musi uczynić również podmiot, chcący handlować w Internecie.

Domena internetowa i...

Z prawnego punktu widzenia istotne mogą być w szczególności dwa aspekty - rejestracja domeny internetowej oraz wybór oprogramowania obsługującego stronę internetową.

Podstawą funkcjonowania każdego sklepu internetowego jest sprawnie działająca witryna. Nie zagłębiając się w ich techniczne aspekty funkcjonowania, z prawnego punktu widzenia istotne mogą być w szczególności dwa aspekty - rejestracja domeny internetowej oraz wybór oprogramowania obsługującego stronę internetową. Rejestracja domeny internetowej, czynność banalna z technicznego punktu widzenia, może pociągać za sobą - w szczególności jeżeli została dokonana w złej wierze - szereg negatywnych konsekwencji prawnych. Nie zagłębiając się w szczegóły, należy wskazać, że rejestrator domen, niezależnie od tego czy to będzie NASK, czy jego partner - nie dokonuje sprawdzania domeny na etapie jej rejestracji pod kątem tego naruszenia praw osób trzecich. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że rządzi zasada "kto pierwszy ten lepszy". W konsekwencji wiele podmiotów decyduje się na rejestrację domen internetowych, które w nazwie zawierają znak towarowy słowny albo oznaczenie zbliżone do zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego lub innego oznaczenia identyfikującego innych przedsiębiorców.

Mimo jednak, iż rejestrator bada tylko czy domena, którą chcemy zarejestrować istniała wcześniej czy nie, to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że jeżeli zdecydujemy się na rejestrację w złej wierze domeny, która w nazwie zawiera np. renomowany znak towarowy, to możemy mieć kłopoty. Przedsiębiorcy, świadomi swoich praw i dbający o ochronę praw własności intelektualnych, będą dążyli do przeniesienia na ich rzecz zarejestrowanej domeny internetowej, twierdząc, że w wyniku rejestracji i używania przez nas takiej domeny i handlowania asortymentem zbliżonym lub podobnym do asortymentu tych przedsiębiorców, naruszyliśmy ich prawa własności intelektualnej oraz popełniliśmy czyn nieuczciwej konkurencji. W skrajnych przypadkach taki spór może zakończyć się w sądzie domenowym.

Jaka jest zatem rada dla tych co zamierzają rozpocząć działalność polegającą na sprzedaży towarów w Internecie? Sprawdzić, czy nazwa domeny, którą chcemy zarejestrować nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym albo czy nie stanowi ona firmy innego przedsiębiorcy, zwłaszcza takiego, który w ramach swojego przedsiębiorstwa sprzedaje towary tożsame z naszymi lub podobne do nich.