Prawie 4 mln razy TAK

Taka grupa Polaków odpowiedziałaby twierdząco na pytanie czy korzystają z Internetu - wynika z marcowego badania SMG/KRC.

Taka grupa Polaków odpowiedziałaby twierdząco na pytanie czy korzystają z Internetu - wynika z marcowego badania SMG/KRC.

W badaniach tych 10,5% ankietowanych potwierdziła korzystanie z Internetu. Przeprowadzono je na 3-tysięcznej próbie badawczej. 42% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, po ok. 30% w pracy i na uczelni. Z kawiarni internetowych korzysta z 13%.

Prawie jedna czwarta badanych korzysta z Internetu codziennie, jednak najliczniejsza grupa - 27% - kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu natomiast - 24%. Najpopularniejsze sposoby korzystania z Sieci to: przeglądanie stron WWW - deklaruje je 89% ankietowanych, poczta elektroniczna - 55%, ściąganie plików - 37%, udział w listach dyskusyjnych - 20%, internetowe rozmowy w czasie rzeczywistym (IRC, ICQ) - 19%.

55% ankietowanych deklarowało skorzystanie w marcu co najmniej raz z Onetu, 47% - z Wirtualnej Polski. Na kolejnych miejscach są: Altavista, Interia, Gazeta Wyborcza, Yahoo! Wszystkie te 4 witryny notują między 15% a 14% wskazań. Zwraca uwagę fakt, że witryna Gazety Wyborczej jest znacznie bardziej popularna niż portal Agory Gazeta.pl, która w ogóle nie znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Istnieją pewne różnice w stosunku do marcowego badania korzystania z portali przez polskich internautów przeprowadzonego przez TNS OBOP, w którym na trzecim miejscu, przed Altavistą, znajduje się Yahoo!