Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prasa traci przychody z reklam na rzecz internetu

Według raportu firmy badawczej Wachovia Equity Research, amerykański rynek reklam coraz bardziej liczy się z potęgą reklamową jaką jest internet.

John Janedis, analityk Wachovia Equity Research wraz ze swoim zespołem, przeanalizował wydatki 100 największych amerykańskich reklamodawców. Z badań wynika, że tradycyjne media tracą przychody z reklam głównie na rzecz internetu.

Większość reklamodawców podzielono na siedem głównych kategorii: przemysł samochodowy, handel detaliczny, usługi finansowe, telekomunikacja, media, ogólne usługi i technologie/internet.

Prasa powiększyła zyski jedynie z reklam usług finansowych, natomiast w całym 2006 r. utraciła 14, 3% wszystkich dochodów z reklam w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost zysków w 2006 r. zanotowały jedynie telewizja (o 4,4%) oraz przede wszystkim internet (o 17,8%).

Firmy telekomunikacjyjne zmniejszyły wydatki na reklamę w prasie z 31,6% w 2005 r. na 24% rok później. Podobnie było w branży samochodowej i handlu detalicznym.

Wachowia stwierdza, że najbardziej obiecującym rynkiem reklam w USA jest internet. Analitycy szacują, że będzie on co roku notował średnio 15% wzrost dochodów w ciągu najbliższej dekady i w niedługim czasie powinien zrównać się z rynkiem reklamy prasowej.

Źródło: Editor&Publisher