Prasa traci przychody z reklam na rzecz internetu

Według raportu firmy badawczej Wachovia Equity Research, amerykański rynek reklam coraz bardziej liczy się z potęgą reklamową jaką jest internet.

John Janedis, analityk Wachovia Equity Research wraz ze swoim zespołem, przeanalizował wydatki 100 największych amerykańskich reklamodawców. Z badań wynika, że tradycyjne media tracą przychody z reklam głównie na rzecz internetu.

Większość reklamodawców podzielono na siedem głównych kategorii: przemysł samochodowy, handel detaliczny, usługi finansowe, telekomunikacja, media, ogólne usługi i technologie/internet.

Prasa powiększyła zyski jedynie z reklam usług finansowych, natomiast w całym 2006 r. utraciła 14, 3% wszystkich dochodów z reklam w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost zysków w 2006 r. zanotowały jedynie telewizja (o 4,4%) oraz przede wszystkim internet (o 17,8%).

Firmy telekomunikacjyjne zmniejszyły wydatki na reklamę w prasie z 31,6% w 2005 r. na 24% rok później. Podobnie było w branży samochodowej i handlu detalicznym.

Wachowia stwierdza, że najbardziej obiecującym rynkiem reklam w USA jest internet. Analitycy szacują, że będzie on co roku notował średnio 15% wzrost dochodów w ciągu najbliższej dekady i w niedługim czasie powinien zrównać się z rynkiem reklamy prasowej.

Źródło: Editor&Publisher