Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pracownicy... surfują, gdy szefa nie ma

Średnio 4 godziny w tygodniu, czyli prawie 9 dni w roku pracownicy spędzają na korzystaniu z internetu w celach prywatnych podczas pracy. Co więcej, ponad 75% osób przegląda... strony pornograficzne - wynika z badania przeprowadzonego przez Cerberian Inc. oraz SonicWALL, opublikowanego przez Center for Media Research.

Ponad połowa badanych przyznała się, że ok. 10% czasu pracy poświęca na przeglądanie stron, które dotyczą spraw prywatnych. Z kolei ponad trzy czwarte ankietowanych zaznaczyło, że przypadkiem dostało się na witryny o tematyce pornograficznej, będąc w pracy. Najczęstszym sposobem "natknięcia się" na tego typu strony było kliknięcie na nagle wyskakujące okienko "pop up" reklamujące strony dla dorosłych. Nie mniej, bo aż 52% badanych, zaznaczyło, że dostało się na strony pornograficzne przypadkiem poprzez skorzystanie z odnośnika, który miał odsyłać do innych treści. Prawie połowa badanych wskazała, że często na takie serwisy dostała się przez źle wpisane w oknie przeglądarki adresy. Jedynie 23% ankietowanych skorzystało z przesłanego pocztą elektroniczną ogłoszenia witryny z rozrywką dla dorosłych.

Badanie przedstawia też inne, zaskakujące statystyki. Okazało się, że aż 16% pracowników świadomie i celowo przynajmniej raz weszło na strony pornograficzne podczas godzin pracy. 40% badanych widziało, jak ich koledzy czy koleżanki z pracy przeglądają zawartość takich stron. Prawie jedna trzecia ankietowanych była świadkami, jak ich współpracownicy korzystali z serwisów poświęconych grom hazardowym, a aż 91% osób widziało pracowników robiących zakupy przez internet, a 85% - obserwowało kolegów przeglądających stron sportowe?

Jaka była reakcja "obserwatorów"? 68% wyraziło zaniepokojenie faktem, że ich koledzy i koleżanki oglądają strony pornograficzne. 47% osób wspomniało o tym fakcie swoim przełożonym.

Przeglądanie stron o charakterze pornograficznym, serwisów hazardowych i sklepów internetowych podczas godzin pracy to tylko jedno z przewinień pracowników - wskazują autorzy badania. Coraz częściej sieci firmowe wykorzystuje się do pobierania i wymiany plików, które są objęte prawem autorskim.