Pracownicy nerwowi z powodu ograniczeń w przeglądaniu sieci

Najnowsze badania Robert Half Technology pokazują, że pracownicy, którzy nie mogą przeglądać pewnych stron internetowych, coraz częściej zgłaszają swoje skargi. Ciekawie, po recesji, zmienia się też nastawienie pracowników do miejsca pracy i chwiejnej sytuacji ekonomicznej.

Pracownicy nerwowi z powodu ograniczeń w przeglądaniu sieci

Badanie Roberta Halfa pokazuje, że pracownicy zaczynają bardziej dbać o swoje prawa i poszukiwać nowych możliwości rozwoju także poza obecnym miejscem pracy.

Spośród 1400 szefów działów informatyki ankietowanych przez Roberta Halfa, 12% odpowiedziało, że skargi dotyczące stopnia zabezpieczeń ograniczających dostęp pracowników do pewnych stron i sieci są bardzo powszechne, natomiast 29% odpowiedziało, że są one powszechne.

Sondaż dotyczył polityki bezpieczeństwa IT i został opublikowany pod koniec ubiegłego tygodnia. Badacze przeprowadzili 1400 wywiadów z szefami działów amerykańskich firm posiadających 100 lub więcej pracowników.

We wcześniejszym badaniu, firma poprowadziła ankietę wśród pracowników, by ocenić ich nastawienie odnośnie miejsca pracy i zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. W lipcowym raporcie, Robert Half podał, że czterech na 10 wykształconych pracowników (pracujących w wyuczonym zawodzie) jest bardziej skłonnych do szukania nowych szans poza swoją firmą jako rezultat recesji. 37% badanych uważa też, że nie są sprawiedliwie wynagradzani za przyjmowanie większego ładunku pracy podczas recesji.

Kolejne kroki w karierze zatrudnionych zdają się zależeć od ich wieku. Dla pracowników generacji Y (w przybliżeniu 21 do 31 lat), najpowszechniejszym po recesji jest szukanie nowego miejsca pracy. Generacja X-ów (32 do 45 lat) skłonna jest bardziej do podwyższania swoich kwalifikacji. Wśród ankietowanych z wyżu demograficznego w latach 50-tych (46 do 64 lat) najczęściej w odpowiedzi pojawiał się plan pozostania w obecnym miejscu pracy.

W wielu przypadkach wstrzymane zostały plany emerytalne. Prawie połowa (46%) pracowników wierzy, że będą pracować poza tradycyjny wiek emerytalny, a więcej niż jedna trzecia powiedziała, że obecna recesja wywarła bardzo mocny wpływ na te plany.

W swoim sondażu Robert Half zankietował 1400 wykształconych pracowników w Ameryce Północnej (wliczając w to 502 menedżerów zatrudnienia), którzy są zatrudnieni na pełny etat i mają świadectwo ukończenia college'u.