Pracownicy czasowi

Rośnie liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników branży IT, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin.

Według badań Meta Group, do 2004 roku ok. 40 do 45% personelu IT będą stanowili pracownicy zewnętrzni, zatrudniani czasowo. Szefowie działów informatycznych będą musieli więc opracować strategie zarządzania relacjami z pracownikami czasowymi.Jak stwierdza raport, obecnie większość firm nie pomaga swojej kadrze zarządzającej działami IT w radzeniu sobie z rosnącą potrzebą zatrudniania w niepełnym wymiarze. A jeśli obecny trend utrzyma się, potrzebna będzie polityka, infrastruktura i procedury managerskie do zarządzania pracą czasową. Meta Group przyjrzała się przedsiębiorstwom, które już teraz korzystają z usług pracowników zewnętrznych i opracowała na tej podstawie porady dla managerów.