Pracawbiurze.pl - nowy serwis rekrutacyjny Agory

Serwis skierowany jest do wykwalifikowanego personelu administracyjnego oraz kandydatów szukających pracy na stanowiskach biurowych.

Na Pracawbiurze.pl znajdują się oferty pracy i sekcje redakcyjne poświęcone funkcjonowaniu i organizacji pracy w biurze oraz psychologii i wizerunkowi w pracy. W części "W biurze na co dzień" opisane są zasady savoir-vivre'u w pracy.

"Jak wynika z naszych analiz, w 2008 roku w polskim internecie ukazało się około 30 tys. ofert pracy skierowanych do asystentek i asystentów, sekretarek i sekretarzy. To stanowiska, na które pracodawcy najczęściej rekrutują nowe osoby, zaraz po posadach związanych ze sprzedażą" - mówi dr Dorota Bachman, dyrektor serwisów rekrutacyjnych Agory.

Pracawbiurze.pl - nowy serwis rekrutacyjny Agory

Pracawbiurze.pl

Pracawbiurze.pl to już szósty, obok GazetaPraca.pl, Jobspot.pl, Metropraca.pl, Pracawpsrzedaży.pl oraz Pracownicy.it, serwis rekrutacyjny Agory.