Pracaonline.pl w Incenti

Serwis rekrutacyjny pracaonline.pl., należący do Prokom Internet, będzie kolejnym klientem centrum przetwarzania danych Incenti. W tym kwartale Incenti nie pozyskało jeszcze klienta spoza grona spółek wchodzących w skład grup kapitałowych swoich właścicieli - TP S.A. i Prokomu Software.

Strony podpisały trzyletnią umowę. Serwery pracaonline.pl będą umieszczone w rozbudowywanym obecnie ośrodku Incenti we Wrocławiu. Pracaonline.pl posiada obecnie 30 tys. zarejestrowanych użytkowników.

W listopadzie ub. roku za 1,95 mln zł 51% udziałów w WWW Praca com, spółce zarządzającej portalem, objął Prokom Internet. Właścicielem Incenti są TP SA (51%) i Prokom Software (49%).

Według zapowiedzi przedstawicieli Incenti, przychody w pierwszym kwartale br. mają wynieść 1,5 mln zł, a w kolejnych kwartałach mają rosnąć kolejno o 50%. Według zapowiedzi spółki z marca br., do sześciu obsługiwanych obecnie przez wrocławskie centrum klientów mieli dołączyć także „wkrótce” czterej nowi klienci - spoza grup kapitałowych właścicieli Incenti.