Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Praca z muzycznym podkładem

Co robimy w pracy oprócz tego, że pracujemy? Jeśli jesteśmy w wieku 25-29 lat, to słuchamy muzyki. Jeśli mamy 50-64 lata niewykluczone, że też jej słuchamy.

Jak wynika z badania Harris Interactive przeprowadzonego na zlecenie firmy doradztwa personalnego Spherion, 48% amerykańskich obywateli w wieku 25-29 lat słucha muzyki w godzinach pracy. W grupie wiekowej 50-64 lata zajęcie to deklaruje 22% ankietowanych.

Średnio muzyki - za pomocą osobistych urządzeń przenośnych typu iPod czy odtwarzacz MP3 lub z komputera - słucha co trzeci amerykański pracownik.

W grupie najzamożniejszych ankietowanych słuchanie muzyki w czasie pracy jest częstszym zwyczajem. Odsłuchuje jej 36% osób, które zarabiają 50-75 tys. USD, podczas gdy w grupie o dochodach najniższych, poniżej 25 tys. USD, robi to jedynie 22% ankietowanych.

Według 79% badanych muzyka zwiększa ich zadowolenie z pracy lub produktywność, a według 55%, że poprawia zarówno zadowolenie jak i produktywność.