Pozycja TP SA według UOKiK

Prezes URT przekazał do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt decyzji uznającej TP SA za podmiot dominujący na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Przyjęcie stanowiska przez UOKiK zakończy postępowanie administracyjne ropoczęte w tej sprawie przez URT.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji przekazał do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję o dominującej pozycji Telekomunikacji Polskiej SA na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Udział Telekomunikacji Polskiej SA przekracza na tym rynku, według analizy URT, znacznie 40%, co narusza ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i świadczy o dominacji przedsiębiorstwa w konkretnej branży.

Decyzja prezesa URT-u została przekazana prezesowi UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dominacji TP SA. Wnioski jakie przedstawi Cezary A. Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będą końcowym etapem postępowania administracyjnego rozpoczętego 3 września 2001 r. przez prezesa URT-u wobec TP SA w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy. Po ewentualnym przychyleniu się przez UOKiK do decyzji URT-u, na Telekomunikację Polską SA nałożonych zostanie szereg dodatkowych obowiązków wynikających z racji zajmowanej dominującej pozycji na rynku dzierżawy łączy.