Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pozycja TP SA według UOKiK

Prezes URT przekazał do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt decyzji uznającej TP SA za podmiot dominujący na rynku dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Przyjęcie stanowiska przez UOKiK zakończy postępowanie administracyjne ropoczęte w tej sprawie przez URT.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji przekazał do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję o dominującej pozycji Telekomunikacji Polskiej SA na krajowym rynku usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Udział Telekomunikacji Polskiej SA przekracza na tym rynku, według analizy URT, znacznie 40%, co narusza ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i świadczy o dominacji przedsiębiorstwa w konkretnej branży.

Decyzja prezesa URT-u została przekazana prezesowi UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dominacji TP SA. Wnioski jakie przedstawi Cezary A. Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będą końcowym etapem postępowania administracyjnego rozpoczętego 3 września 2001 r. przez prezesa URT-u wobec TP SA w zakresie świadczenia usług dzierżawy łączy. Po ewentualnym przychyleniu się przez UOKiK do decyzji URT-u, na Telekomunikację Polską SA nałożonych zostanie szereg dodatkowych obowiązków wynikających z racji zajmowanej dominującej pozycji na rynku dzierżawy łączy.