Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poznańska policja z ATM

ALMA SA ukończyła budowę i wdrażanie sieci ATM dla poznańskiej policji. Docelowo z systemu będą korzystać wszystkie jednostki związane z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi (policja, pogotowie oraz służby ochroniarskie).

Realizację projektu poznański integrator rozpoczął w listopadzie ub. roku. Budowa sieci ATM stanowiła również pierwszy etap wdrażania systemu wspomagania decyzji SWD. Obecnie, do istniejącej sieci szkieletowej, przyłączane są kolejne transmisje z objętych monitoringiem video obiektów na terenie Poznania.

Poznań jest pierwszym polskim miastem wojewódzkim, które zdecydowało się

na wykorzystanie systemu cyfrowego, opartego na sieci szkieletowej ATM do celów transmisji danych. Do zbudowanego systemu szkieletowego można dołączać dowolną liczbę kamer i przesyłać sygnał do dowolnej liczby odbiorców.