Powszechny dostęp do internetu drogą radiową w świętokrzyskiem

Wczoraj podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a NASK, która rozpoczyna etap budowy sieci dostępu do Internetu drogą radiową w województwie świętokrzyskim. Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym z funduszy strukturalnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej" jest uruchomienie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej umożliwiającej dostęp do Internetu na terenie województwa świętokrzyskiego. Usługa będzie dostępna dla jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, edukacyjnych, firm komercyjnych oraz - za pośrednictwem lokalnych dostawców usług - dla indywidualnych odbiorców.

Projekt będzie realizowany etapowo. Do sierpnia 2006 roku zostaną zainstalowane anteny bazowe w Kielcach, Końskich, Jędrzejowie, Grzybowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu. Dzięki promieniowi zasięgu jednej stacji bazowej do 30 km, system 6 anten umożliwi pokrycie swym zasięgiem nawet do 64% powierzchni województwa. W zasięgu anten bazowych rozmieszczone zostaną terminale abonenckie, z których sygnał będzie rozprowadzany do końcowych użytkowników za pośrednictwem WiFi, sieci LAN i innych.

Bezpośrednimi rezultatami realizacji tego projektu będzie zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu również na na terenach słabiej zurbanizowanych, możliwość budowy sieci korporacyjnych przez instytucje administracyjne, komercyjne i inne oraz możliwość taniego dostępu do Internetu dla instytucji publicznych.

Geneza projektu

Początki współpracy pomiędzy NASK a władzami regionu: Marszałkiem, Wojewodą oraz licznymi zainteresowanymi przedstawicielami województwa sięgają do przełomu 2002/2003. Wówczas narodziła się pierwsza koncepcja projektu "e-świętokrzyskie". W dniu 15.10.2003 r. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez 7 jednostek z województwa świętokrzyskiego i NASK, w którym sygnatariusze zobowiązali się do działań na rzecz opracowania wspólnego wniosku do ZPORR pod nazwą "e-świętokrzyskie". W kolejnych miesiącach zainteresowanie projektem "e-świętokrzyskie" wzrosło, co miało wyraz w podpisanych porozumieniach o współpracy z 29 kwietnia 2004 i 14 września 2004. Efektem tych działań było powstanie kolejnej koncepcji projektu polegającej na stworzeniu trzech komplementarnych ze sobą projektów: "e-świętokrzyskie - budowa sieci radiowej", "e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej" oraz "e-Świętokrzyskie - ŚRSK - Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN".